Jean Sibelius & Veijo Murtomäki
Dagens humanist

Jean Sibelius & Veijo Murtomäki

Den mest framstående och uppskattade finländska kompositören Jean Sibelius är framför allt känd för sina nationalromantiska verk. Sibelius komponerade musikstycken för universitetets tillställningar och utnämndes till hedersdoktor år 1914. Veijo Murtomäki, professor vid Sibelius-Akademin, har å sin sida forskat ingående i Jean Sibelius musik, dennes kulturella inflytande och roll i storpolitiken. Ursprungligen blev Murtomäki intresserad av orgelspel, men senare kom också ett teoretiskt och analytiskt intresse för musik med i bilden.

Jean Sibelius & Veijo Murtomäki

Johan Christian Julius ”Jean” Sibelius
8.12.1865, Tavastehus – 20.9.1957, Träskända

Den internationellt sett mest kända och framförda finländska kompositören

Studier i juridik vid Kejserliga Alexanders-universitetet 1885
Studier vid Helsingfors musikinstitut (nuvarande Sibelius-Akademin) och fortsatta studier utomlands
Hedersdoktor 1914 och hedersprofessor 1916, Kejserliga Alexanders-universitetet

Sibelius viktigaste produktion:
Sju symfonier, en violinkonsert och orkesterverken Finlandia, Karelia-sviten, Tuonelas svan (en del av Lemminkäinen-sviten) och Valse triste
Vokalmusik, körmusik, pianomusik, skådespelsmusik och kammarmusik
De sista stora verken: sjunde symfonin (1924), sceniska verket Stormen (1926) och tondikten Tapiola (1926)

En lista över Sibelius verk

 

Veijo Tapio Murtomäki
26.7.1954, Pyhäjärvi

Kandidat i de humanistiska vetenskaperna 1977 (musikvetenskap), Jyväskylä universitet
Diplom i musikteori 1980, Sibelius-Akademin
Filosofie doktor 1991 (musikvetenskap), Helsingfors universitet (doktorsavhandling Sinfoninen ykseys: Muotoajattelun kehitys Sibeliuksen sinfonioissa)

Professor i musikhistoria 1991–, Sibelius-Akademin
Biträdande professor i musikhistoria 1989–1991, Sibelius-Akademin
Lektor i musikteori 1983–1989, Sibelius-Akademin
Extraordinarie assistent i musikvetenskap 1982–1983, Helsingfors universitet

Forskningsteman: Sibelius som ett musikanalytiskt objekt, som patriot och som en understödjare av Finlands samarbete med Tyskland 1918–1944

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Hedersutmärkelser:
Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden 6.12.2012

 

Bild: Helsingfors universitetsmuseum
Text: Veijo Murtomäki & Olli Siitonen (Kaija Hartikainen & Tiia Niemelä, red.)
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon