Janne Saarikivi
Dagens humanist

Janne Saarikivi

Janne Saarikivi är för noggrann för att vara konstnär men för mycket bohem för att vara toppforskare. Han har en bred syn på publikationsverksamhet: enligt honom består verksamheten inte bara av artiklar för vetenskapliga journaler, utan också av samhälleligt arbete bland språkliga minoriteter, av att hålla föreläsningar och att skriva kolumner. Saarikivi är rastlös och inleder konstant nya projekt, varav åtminstone hälften aldrig slutförs. Numera får han inte längre ångest på grund av detta, eftersom han vet att den andra hälften ändå ros iland.

Janne Saarikivi

Janne Santeri Saarikivi
29.5.1973, Helsingfors

Kandidat i humanistiska vetenskaper 1996, filosofie magister 1998, filosofie licentiat 2003 och filosofie doktor 2006 (finsk-ugrisk språkforskning), Helsingfors universitet

Medlem i Helsingfors universitets forskarkollegium 2014–2017
Stf. professor i finsk-ugrisk språkforskning 2009–2014, Helsingfors universitet
Postdoktoral forskare 2006–2008, Helsingfors universitet
Forskare vid Senter for grunnforskning ved Det Norske Videnskaps-Akademi, 2008
Gästande lektor i finska språket och kulturen 2004–2006, Tartu Ülikool
Stf. universitetslektor (fennougristik) 2003–2004, doktorand 1999–2003 och forskningsassistent och civiltjänstgörare 1995–1999, Helsingfors universitet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Pris, hedersutmärkelser och erkännanden
Artikelpris från språksällskapet Kotikielen seura, 2002
Pris för doktorsavhandling, 2007
Medlem i Finska Akademiens klubb för unga forskare, 2009
Medlem i redaktionsråden för ett flertal internationella publikationer i bl.a. Ryssland, Estland och Frankrike

Bild: Eija Saarikivi
Text: Janne Saarikivi (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon