Janne Hopsu
Dagens humanist

Janne Hopsu

Som barn skrev Janne Hopsu berättelser på skrivmaskin och tyckte om att läsa. Det var inte för intet som han blev magister i historia och utrikesredaktör. Hopsu, som i tjugo år har arbetat som redaktör för MTV:s nyheter, tar sig ivrigt an sina arbetsuppdrag och slukar facklitteratur. Han drömmer om att kunna förena de tre saker han allra mest brinner för: fotboll, det spanska språket och sitt arbete som journalist.

Janne Hopsu

Janne Sakari Hopsu
3.10.1966, Helsingfors

Filosofie magister 2005 (allmän historia), Helsingfors universitet

Utrikesredaktör 1994-, MTV:s nyheter
Visstidsanställningar som utrikesredaktör 1990–1994, Helsingin Sanomat
Frilansjournalist fram till år 2000

Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon