Jakov Grot
Dagens humanist

Jakov Grot

Jakov Grot var en rysk tjänsteman, forskare och professor, med en lång karriär som förmedlare mellan rysk och finsk kultur. Grot arbetade både för att göra finsk och nordisk kultur mer känd i Ryssland och för att främja kunskapen om det ryska språket och den ryska kulturen i Finland. Dessutom grundade han Slaviska biblioteket vid Nationalbiblioteket. Grot kom att bli sin tids ledande auktoritet då det kom till det ryska språket.

Jakov Grot

Jakov Karlovitsh Grot
27.12.1812, S:t Petersburg – 5.6.1893, S:t Petersburg

Examen från Kejserliga lyceet i Tsarskoje Selo 1832

Professor i litteratur 1853–1862, kejserliga Alexanderslyceet i S:t Petersburg

Korresponderande ledamot 1852, adjungerad ledamot 1855, akademiker 1858, ordförande 1884, vicepresident 1889, Vetenskapsakademien i S:t Petersburg

Lärare för tronarvingarna Nikolaj och Alexander Alexandrovitj 1853–1859
Inspektör av ryskundervisningen 1844–1853, Borgå stift

Professor i Rysslands historia och statistik samt ryska språket och litteraturen 1841–1853, Kejserliga Alexanders-universitetet

Kollegieråd 1840–1841, ministerstatssekretariatet för Finland
Rysslands ministerkommitté, statsrådets tjänsteman 1832–1840

Medlem i ett flertal finska, ryska och andra vetenskaps- och konstsamfund

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Hedersdoktor vid Lunds universitet 1880
Hedersdoktor vid Moskvas universitet (och fyra andra ryska universitet) 1880
Verkligt geheimeråd 1871
Hedersdoktor vid S:t Petersburgs universitet 1869
Verkligt statsråd 1856
Statsråd 1845
Guldmedalj vid Kejserliga lyceet 1832
Grader i ett flertal ordnar, särskilt ryska

Bild: Museiverket
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Johan Franzon