Ilona Herlin
Dagens humanist

Ilona Herlin

För lingvisten Ilona Herlin betyder forskning i finsk grammatik framför allt forskning i betydelse. Under sin forskarbana har hon funnit sitt eget område, ekolingvistiken, som strävar efter att kartlägga förhållandet mellan språk och natur. Herlins passioner utöver språkforskning är intellektuella strövtåg, att utveckla stiftelseverksamheten och att agera barnmorska för tvärvetenskapliga projekt.

Ilona Herlin

Maria Ilona Herlin
8.4.1965, Kyrkslätt

Filosofie magister 1992 och filosofie doktor 1998 (finska språket), Helsingfors universitet
Docent 2006-, Helsingfors universitet

Fri forskare 2006-
Doktorassistent 2006, Helsingfors universitet
Post doc-forskare 1999–2004, Finlands Akademi
Assistent 1994 och doktorand 1995–1998, Helsingfors universitet

Publikationer, forskning och annan vetenskaplig aktivitet

Forskningsteman
Finsk grammatik, särskilt förhållandet mellan satser, infinitiver, partiklar och personer, empatins ställning i språket, språket och naturen

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Solskensflicka 1972
Vinst i andraklassarnas skidtävling och nykterhetsskrivtävling vid folkskolan Masalan kansakoulu 1973
Bästa affischen på Språkvetenskapsdagarna i Helsingfors 2002 (tillsammans med arbetsgruppen)

Text: Ilona Herlin (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon