Ilmari Krohn
Dagens humanist

Ilmari Krohn

Ilmari Krohn hann såväl med att komponera som forska och undervisa under sitt långa liv. Djupa insikter inom musikens område och goda språkkunskaper garanterade musikvetenskapens första professor goda möjligheter att utveckla det nya läroämnet. Hans familjebakgrund och uppväxt ledde honom in på religiös musik som han ständigt återvände till. Ett av hans centrala verk ur en rik produktion, det första finskspråkiga oratoriet, bär syn för sägen, liksom att han var först i världen med att tonsätta Bibelns psalmer ur Psaltaren i sin helhet.

Ilmari Krohn

Ilmari Henrik Reinhold Krohn

8.11.1867 Helsingfors – 25.4.1960 Helsingfors

Filosofie kandidat 1894, filosofie licentiat 1899 (estetik) och filosofie doktor 1900, Kejserliga Alexanders Universitetet.

Organist 1894-1905, Tammerfors Alexanderskyrka
Docent (musikhistoria och musikteori) 1900-1918, Kejserliga Alexanders-universitetet
Organist 1911-1944, Sörnäs finska församling
Professor (musikvetenskap) 1918-1935, Helsingfors universitet
Lärare (bl.a. Helsingfors kyrkmusikinstitut, Finska flickskolan i Tammerfors, Finska samskolan i Tammerfors, Helsingfors musikinstitut)

Finlands Vita Ros kommendörstecken 1937, teologie hedersdoktor i Helsingfors 1955, hedersmedlem vid Sibelius-Akademin 1957

Grundare av Musikvetenskapliga sällskapet, ordförande (1916-1939) och hedersmedlem (1953), medlem av Kungliga Musikaliska Akademien (Stockholm) 1926.

Bild: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura
Text:Tero Juutilainen

Översättning: Nina Hänninen

Språkgranskning: Jonas Franzon