Ilkka Herlin
Dagens humanist

Ilkka Herlin

Humanism betyder deltagande för Ilkka Herlin. Enligt honom ska humanisten inte inta rollen som åskådare, utan i stället kliva modigt fram och delta aktivt. Han har själv förverkligat sin vision i egenskap av historieforskare och affärsman. Herlin upplever att skyddsarbete för Östersjön och experimentellt lantbruk är de bästa sätten för honom att delta och göra sin insats för samhället.

Ilkka Herlin

Ilkka Heikki Herlin
25.1.1959, Helsingfors

Filosofie magister 1990 och filosofie doktor 1993 (Finlands och Nordens historia), Helsingfors universitet

Styrelseordförande och huvudägare 2005–, Cargotec Oyj
Grundare och styrelseordförande 2008–, Baltic Sea Action Group
Grundare och styrelseordförande 2015–, Soilfood Oy
Forskare 1993–2000, Helsingfors universitet och Finlands Akademi
Vd 1987–2000, Security Trading Oy

Ordförande i kommittén för kapitalanskaffning 2014–, Helsingfors universitet
Vice ordförande i rådgivande delegationen 2011–, Alexanderinstitutet
Ordförande 2009–, Finland-China Trade Association
Styrelseordförande 2005–, Wipunen varainhallinta oy
Styrelsemedlem 2005–, D-sijoitus Oy
Styrelsemedlem 2005–, Mariatorp Oy
Styrelsemedlem 2005–2011, Börsstiftelsen i Finland
Styrelsemedlem 2005–2008, John Nurminens Stiftelse
Styrelsemedlem 2005, ordförande 2000–2005, WIP Asset Management Oy
Styrelsemedlem 1990–2000, KONE Oyj

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Hederstecken av III kl. av Estniska Maarjamaakorsets orden 2010
Hedersdoktor i teknik 2012, Villmanstrands universitet
Hedersdoktor 2014, agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet

Bild: Vesa Brandt
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon