Helka Kekäläinen
Dagens humanist

Helka Kekäläinen

Helka Kekäläinen är enhetschef vid Nationella centret för utbildningsutvärdering där hon arbetar för att utveckla den europeiska högskoleutbildningen. Genom en internationell sommarskola i teatervetenskap lärde hon sig grunderna i internationalisering, och de positiva erfarenheterna därifrån gav Kekäläinen mod att anta utmaningar i främmande kulturer.

Helka Kekäläinen

Helka Maria Kekäläinen (tidigare Mäkinen)
14.2.1967, Kankaanpää

Filosofie magister 1993 och doktor 2001 (teatervetenskap), Helsingfors universitet

Enhetschef, Nationella centret för utbildningsutvärdering Karvi, 2014–
Generalsekreterare 2008–2014, Rådet för utvärdering av högskolorna RUH
Planerare av universitetssektorn 2005–2008, Rådet för utvärdering av högskolorna RUH
Uppgifter inom planering och förvaltning 2001–2005, Helsingfors universitet
Tidsbunden professor i teatervetenskap 2000–2001, Helsingfors universitet
Assistent inom teatervetenskap 1998–2000, Helsingfors universitet
Forskarstuderande 1995–1998, nationellt utbildningsprogram för forskarstuderanden inom scenkonst

Publikationer:
Doktorsavhandling: Elli Tompuri – uusi nainen ja punainen diiva

 

Bild: Matti Kajaste
Text: Helka Kekäläinen (Olli Siitonen red.)

Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon