Harri Lammi
Dagens humanist

Harri Lammi

Teoretisk filosofi var Harri Lammis ungdomskärlek, men sedan föll han för miljöorganisationer. Lammi har arbetat på Greenpeace så gott som hela 2000-talet. Just nu driver han en kampanj för att minska den globala användningen av fossila bränslen i allmänhet och stenkol i synnerhet.

Harri Lammi

Harri Juhani Lammi
3.12.1971

Filosofie magister 1998, Helsingfors universitet (teoretisk filosofi)
Forskarstuderande inom miljöpolitik 2001–2005, Tammerfors universitet

Erfaren ansvarig för kampanj för minskad kolanvändning 2014–, konsult inom kinesisk klimat- och kolkampanj 2011–2014, chef för arbetsgruppen mot kolförbrukning vid kontoret i Kina 2011–2013, nordisk programledare 2006–2011, ansvarig för energikampanj 2000–2002, Greenpeace
Deltidsanställd föreläsare 2003, forskare 2000, Tammerfors universitet
Grundare och styrelsemedlem, vindkraftsbolaget Lumituuli Oy 1998–2000

Styrelsemedlem, Jordens vänner i Finland rf 1998–1999
Vice ordförande, Dodo rf 1997–1998

Bild: Salla Tuomivaara
Text: Harri Lammi (Tiia Niemelä, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon