Hannu Riikonen
Dagens humanist

Hannu Riikonen

Professor H.K. Riikonen är en i skaran av humanistiska forskare som känner sig främmande för specialisering inom ett snävt område. Hans forskningsintressen sträcker sig från antika traditioner till finska översättningens historia, vissa centrala inhemska och utländska författare samt lärdomshistoria. Trots allt uppfattar Riikonen sin vida korrespondens med kolleger och vänner som sitt viktigaste skriftliga verk: för närvarande har han gett ut skol- och studietidens korrespondens 1961–1976 med professor Eero Tarasti.

Hannu Riikonen

H.K. (Hannu) Riikonen
3.8.1948 Helsingfors

Filosofie kandidat (romersk litteratur) 1970, filosofie licentiat 1972, filosofie doktor 1978 (allmän litteraturvetenskap), Helsingfors universitet

Professor i allmän litteraturvetenskap 1997–, Helsingfors universitet

Stf assistent i romersk litteratur 1971–1974, Helsingfors universitet
Stf biträdande professor i litteratur vt. 1974, Jyväskylä universitet
Timlärare i allmän litteraturvetenskap 1974–1979, Helsingfors universitet, Helsingforsnejdens sommaruniversitet

Stf biträdande professor i allmän litteraturvetenskap ht. 1975, Helsingfors universitet
Docent i litteraturhistoria 1978–1995, Helsingfors universitet
Tf biträdande professor, biträdande professor och stf professor 1979–1993, Åbo universitet
Biträdande professor i allmän litteraturvetenskap och estetik 1994–1997, Helsingfors universitet
Prefekt vid institutionen för konstforskning 1998–2001, vice dekan vid humanistiska fakulteten 2007–2009, Helsingfors universitet

Forskningsteman:
Antika traditioner, finska översättningars historia, lärdomshistoria; Pentti Saarikoski, Olavi Paavolainen, James Joyce, Ezra Pound

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Riddare av I kl. av Finlands Vita Ros orden
Statens utmärkelsetecken för 30 års tjänst
Helsingfors universitets silvermedalj
Medlem i Finska vetenskapsakademien
Medlem i Finska Vetenskaps-Societeten

Text: H.K. Riikonen (Kaija Hartikainen, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon