Gunnar Suolahti
Dagens humanist

Gunnar Suolahti

Gunnar Suolahti introducerade den kulturhistoriska forskningsinriktningen i Finland. Han är känd för sitt grundliga forskningsarbete och användningen av omfattande material. I synnerhet i sin forskning om Finlands prästerskap byggde Suolahti utifrån detaljbeskrivningar upp större helheter i framställningen. Vid sidan av sina uppgifter som professor deltog Suolahti i nationsverksamhet och hade ledande uppgifter i olika vetenskapliga samfund.

Gunnar Suolahti

Gunnar Wilhelm Suolahti (Palander -1906)
16.9.1876, Tavastehus – 26.12.1933, Helsingfors

Filosofie kandidat 1898 och filosofie licentiat 1901 (historia), Kejserliga Alexanders-universitetet
Docent i historia 1902–1918, Kejserliga Alexanders-universitetet

Professor i Finlands och Skandinaviens historia 1929–1933, Helsingfors universitet
Extraordinarie professor i Nordens historia 1918–1929, Helsingfors universitet
Professorsvikariat i Finlands, Rysslands och Nordens historia, Kejserliga Alexanders-universitetet
Chefredaktör 1907–1912, tidskriften Aika
Chefredaktör 1906, tidskriften Raataja
Chefredaktör 1903–1910, tidskriften Historiallinen Aikakauskirja
Sekreterare för vicekansler 1903–1905, Kejserliga Alexanders-universitetet

Medlem i studentexamensnämnden 1920–1923
Kurator för Tavastlands nation 1906–1908, tjänsteförrättande inspektor 1925–1926 och inspektor 1926–1930
Chef för Finska Historiska Samfundet 1911–1912 och 1924–1925, styrelsemedlem 1925–1933
Ordförande för Historiska föreningen 1910–1930
Styrelsemedlem i Finska kyrkohistoriska samfundet 1915–1923

 

Bild: Museiverket
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta

Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskare: Jonas Franzon