Gunnar Mickwitz
Dagens humanist

Gunnar Mickwitz

Gunnar Mickwitz var en av de mest lovande historieforskarna på sin tid. Hans forskning hade en betydande inverkan på uppfattningarna om antikens och medeltidens ekonomiska historia. Genom att skriva på sju språk var Mickwitz också en föregångare inom internationalism. En lysande start på karriären fick dock sitt slut på det Karelska näset 1940.

Gunnar Mickwitz

Gunnar Mickwitz
19.10.1906, Åbo – 18.2.1940 Pienpero, Karelska näset

Filosofie kandidat (historia) 1929, magister 1932, licentiat 1933, doktor (primus) 1936, Helsingfors universitet
Studieresa till Uppsala 1930–1931

Tf professor i allmän historia 1938–1939, Åbo Akademi
Lektor i historia och samhällskunskap 1933–1937, Hangö Svenska Samlyceum
Docent i antikens historia (senare allmän historia) 1933–1940, Helsingfors universitet
Journalist 1930, Studentbladet

Ordförande för Svenska Studentkårsförbundet 1938–1939

Följande är namngivet efter Mickwitz
Gunnar Mickwitz pris 1992
Gunnar Mickwitz-fonden 1940

Bild: Museiverket
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Nina Hänninen / Språkgranskning: Jonas Franzon