Georg Gimpl
Dagens humanist

Georg Gimpl

Georg Gimpl tjänstgjorde under sin närapå fyrtio år långa karriär i läroämnena tyska språket och österrikisk litteratur vid Helsingfors universitet. Gimpls kollegor och studenter minns honom med värme.

Georg Gimpl

26.05.1949, Abtenau (Österrike) – 10.10.2014, Linz (Österrike)

Filosofie magister 1975 (germansk filologi, pedagogik), doktor 1980 (germansk filologi, psykologi), Universität Salzburg (Österrike)

Universitetslektor 2004–2014, Helsingfors universitet
Tf biträdande professor i germansk filologi 1993–1995, Helsingfors universitet
Docent i idé- och lärdomshistoria 1991, Uleåborgs universitet
Lektor i tyska språket och österrikisk litteratur 1975–2003 (ordinarie tjänst från år 1981), Helsingfors universitet

Forskningsteman:
Filosofins historia, i synnerhet den österrikiska filosofins historia
Österrikisk och tyskspråkig litteratur
Den tyskspråkiga, inklusive judiska, kulturens historia i Böhmen
Det virtuella museet i hembyn Russbach

Publikationer

 


Bild: Hartmut Lenk
Texts: Hartmut Lenk, Marja Ursin, Valtteri Hyvärinen, Jouni Heikkinen, Helena Leheckova, Susanne Frejborg, Kaarle Holmberg, Faruk Abu-Chacra, Ove Knekt, Mark Shackleton, John Calton, Liisa Tiittula, Andrew Chesterman, Anni Aarinen (Kaija Hartikainen, red.)

Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon