Gabriel Rein
Dagens humanist

Gabriel Rein

Gabriel Rein arbetade vid Kejserliga Alexanders-universitetet bland annat som bibliotekets amanuens, lektor i tyska och professor i historia. Därutöver var han rektor för universitetet 1848–1858. Rein var liberal och talade för finskhet. Han adlades 1856 och deltog i 1860-talets lantdagar. Reins rektorsperiod ägde rum under en utmanande tid och han fick balansera mellan den auktoritära ledningen och de liberala studenterna. Han blev slutligen tvungen att avgå på grund av en skandal som skakade universitetet.

Gabriel Rein

20.12.1800, Jäskis – 24.6.1867, Helsingfors

Filosofie kandidat 1822 och filosofie magister 1823, Kejserliga Alexanders-universitetet

Chef 1865, Provisoriska statistiska byrån i Finland
Rektor 1848–1858 och prorektor 1845–1848, Kejserliga Alexanders-universitetet
Dekan 1838–1839 och 1847–1848, historiska sektionen vid filosofiska fakulteten, Kejserliga Alexanders-universitetet

Professor i historia 1834–1860, Kejserliga Alexanders-universitetet

Tf universitetslektor i tyska språket 1829 och ordinarie lektor i tyska språket 1832, Kejserliga Alexanders-universitetet

Extraordinarie amanuens 1828 och ordinarie amanuens 1829, konsistoriet vid Kejserliga Alexanders-universitetet
Docent i historia, 1825
Extraordinarie amanuens 1822, biblioteket vid Kejserliga Alexanders-universitetet

Ledamot av ridderskapet och adeln på lantdagen 1863–1864 och 1867

Kurator 1826–1834 och inspektor 1835–1852, Viborgska avdelningen
Grundande medlem 1831, ordförande 1841–1853 och 1863–1867, Finska Litteratursällskapet
Grundande medlem 1838 och ordförande 1846–1847, Finska Vetenskaps-Societeten

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Riddare av IV kl. av Sankt Vladimirs orden 1843
Riddare av II kl. av Sankt Annas orden 1854
Adlades 1856
Kansliråd 1856

Bild: Wikimedia Commons
Text: Olli Siitonen
Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon