Fred Karlsson
Dagens humanist

Fred Karlsson

Professor emeritus Fred Karlsson upplever sig som diversearbetare inom språkvetenskapen. Allmän språkvetenskap är ett universellt forskningsområde. Det finns några tiotal professurer i olika språk vid Helsingfors universitet. Utöver dessa finns allmän språkvetenskap till för alla de andra 6 900 språken och för språkvetenskapens teori och metodologi.

Fred Karlsson

Fred Göran Karlsson
17.2.1946, Åbo

Filosofie magister, Åbo Akademi 1969 (finska språket) och Åbo universitet (fonetik)
Master of Arts 1972 (linquistics), University of Chicago
Filosofie doktor 1974 (fonetik), Åbo universitet
Docent i finska språket 2012–, Helsingfors universitet

Professor emeritus i allmän språkvetenskap 2012–, Helsingfors universitet
Professor i allmän språkvetenskap 1980–2012, Helsingfors universitet
Biträdande professor i allmän språkvetenskap 1979–1980, Åbo universitet
Yngre forskare 1976–1978, Finlands Akademi
Tjänsteförrättande biträdande professor i finska språket 1975, Åbo Akademi
Lektor i fonetik 1973–1974, Göteborgs universitet
Tjänsteförrättande professor i fonetik 1973, Åbo universitet
Assistent i fonetik 1969, Jyväskylä universitet

 

Publikationer

Forskningsområden: fonologi, morfologi, syntax, automatisk satsanalys, språkens komplexitet, korpuslingvistik, språkvetenskapens historia och finsk grammatik

 

Medlemskap
Finska Vetenskaps-Societeten 1984
Academia Europaea 1988
Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala 2005
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien 2008

 

Utmärkelser
Finska dataförbundets ”Vuoden 1988 tietotekniikkatuote” (tillsammans med Kimmo Koskenniemi)
Hederspris från Oskar Öflunds Stiftelse 1988
Professor E.J. Nyströms pris från Finska Vetenskaps-Societeten 1996
Professorsförbundets ”Årets Professor” 1998
Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden 2003
Hederspris från Finska kulturfonden 2013

Festskriften A Man of Measure. Festschrift in Honour of Fred Karlsson on his 60th Birthday. Special Supplement to SKY Journal of Linguistics, Volume 19, 2006. Red. Urho Määttä och Jussi Niemi. Åbo: Språkvetenskapliga föreningen i Finland r.f.

 

Bild: Sylvi Soramäki-Karlsson
Text: Fred Karlsson (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)

Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon