Frans Michael Franzén
Dagens humanist

Frans Michael Franzén

Frans Michael Franzéns karriär vid Kungliga Akademien i Åbo framskred snabbt, eftersom ledningen ville hålla honom kvar i akademins tjänst. Franzén arbetade som både bibliotekarie och professor i historia, och slutligen avancerade han till biskop. Dessutom blev han en av de första betydande finländska skalderna. Franzén skrev också psalmer och dryckesvisor.

Frans Michael Franzén

Frans Michael Franzén
9.2.1772, Uleåborg – 14.8.1847, Härnösand

Filosofie magister 1789, Kungliga Akademien i Åbo
Teologie doktor 1818, Uppsala universitet
Prästvigd 1803

Professor i historia och moral 1801–1811, Kungliga Akademien i Åbo
Professor i lärdomshistoria 1798–1801, Kungliga Akademien i Åbo
Bibliotekarie 1795–1811, Kungliga Akademien i Åbo
Docent i vältalighet 1792, Kungliga Akademien i Åbo

Inspektor för Nyländska afdelningen 1800–1811
Medlem av Svenska Akademien 1808

Biskop 1831–1847, Härnösand
Kyrkoherde 1824–1834, Klara församling
Kyrkoherde 1810–1824, kontraktsprost 1820, Kumla församling
Kyrkoherde 1803–1810, Pemar församling

Hedersutmärkelser
Jubelmagister 1840, Kejserliga Alexanders-universitetet
Jubelmagister 1839, Uppsala universitet
Lundbladska priset 1794

Följande är namngivet efter Franzén
Franzénia, tidigare en av Helsingfors universitets byggnader, Helsingfors
Franzénsgatan 1901, Franzénsskvären 1928, Franzénsplatsen 1990, Helsingfors
Franzéns park och Franzéns byst, Uleåborg

 

Bild: WikimediaCommons
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskare: Jonas Franzon, Johan Franzon