Filosofie hedersdoktorer
Dagens humanist

Filosofie hedersdoktorer

Titeln hedersdoktor är den största utmärkelsen som universitetet kan tilldela en enskild person. Till skillnad från andra doktorstitlar är titeln hedersdoktor inte beroende av akademiska meriter. Personer som har arbetat för vetenskapen, universitetet eller en betydande samhällsfråga kan utses till hedersdoktorer. Genom utmärkelsen kan universitetet också lyfta fram viktiga och aktuella teman. Titeln hedersdoktor tilldelas av enskilda fakulteter vid så kallade promotioner, där man firar magistrar och doktorer som har slutfört sina studier. Promotioner ordnas vanligtvis med fyra års mellanrum, och filosofiska fakulteten kommer att ordna en promotion följande gång år 2017. En särskild kommitté tar emot förslag till hedersdoktorskandidater och fattar de officiella besluten. Vi har här valt att presentera åtta hedersdoktorer från vår fakultet.

Filosofie hedersdoktorer

Carl Gustaf Emil Mannerheim
4.6.1867, Villnäs – 27.1.1951, Lausanne, Schweiz
Filosofie hedersdoktor 1919

Akseli Gallen-Kallela
26.4.1865, Björneborg – 7.3.1931, Stockholm
Filosofie hedersdoktor 1923

Otto Manninen
13.8.1872, Kangasniemi – 6.4.1950, Helsingfors
Filosofie hedersdoktor 1927

Frans Emil Sillanpää
16.9.1888, Tavastkyro – 3.6.1964, Helsingfors
Filosofie hedersdoktor 1936

Ilmari Kianto
7.5.1874, Pulkkila – 28.4.1970, Helsingfors
Filosofie hedersdoktor 1957

Lennart-Georg Meri
29.3.1929, Tallinn – 14.3.2006, Tallinn
Filosofie hedersdoktor 1986

Esteri Hellen Vapaa-Jää
24.8.1925, Kärkölä – 22.11.2011, Esbo
Filosofie hedersdoktor 1994

Mirkka Elina Rekola
26.6.1931, Tammerfors – 5.2.2014, Helsingfors
Filosofie hedersdoktor 2000

Bild: Humanistiska fakulteten
Text: Tero Juutilainen och Tomas Sjöblom
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon