Esa Saarinen
Dagens humanist

Esa Saarinen

Esa Saarinen är filosof, författare, företagsutbildare och en färgstark finsk samhällsröst inom kulturens fält. Han är ”Drottningens man”, såsom han gärna själv säger med hänvisning till sin maka Pipsa Pallasvesa, och vidare ”tvillingarnas pappa” och ”en vanlig grabb från Hyvinge”. Han ser som sin uppgift att främja ett bättre liv med hjälp av vardagspsykologi, det vill säga genom att stärka åhörarens vittomfattande, fantasifulla och obehindrat spontana tänkande.

Esa Saarinen

Esa Saarinen
27.7.1953, Hyvinge

Filosofie kandidat 1975, licentiat 1976 och doktor 1978 (teoretisk filosofi), Helsingfors universitet
Docent i teoretisk filosofi 1978–

Innehavare av en erbjuden professur vid Tekniska högskolan 2002 (permanent 2008) med tillämpad filosofi och kreativ problemlösning som undervisningsområde
Timlärare i filosofi, assistent och överassistent 1973–1999, Helsingfors universitet
Tf professor i teoretisk filosofi 1982 och 1992–1993, Helsingfors universitet
Jaakko Hintikkas forskningsbiträde och senare forskningsassistent 1975–1979

Vd och styrelsemedlem i Muutostehdas Oy 1989–
Styrelsemedlem i Ensto Oy 1990–
Styrelseordförande i Nostetuotanto Oy 1997–

Utländsk medlem vid Center on Capitalism and Society lett av Nobelpristagaren Edmund S. Phelps (Columbia University, New York) 2011–

Publikationer och annan vetenskaplig verksamhet

Leder forskargruppen Systems Intelligence Research Group tillsammans med professor Raimo P. Hämäläinen

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Eino Kaila-priset för framstående verksamhet som universitetslärare vid Helsingfors universitet 1990
Pro Me Naiset-medalj 1993
Riddartecknet av Finlands Vita Ros orden 1995
Krigsinvalidernas Brödraförbunds medalj 1997
Helsingfors universitets medalj i brons 1998
Centralhandelskammarens förtjänsttecken i järn 2003
Teamakademiker vid Tiimiakatemia, Jyväskylä yrkeshögskola 2003
Hederstecknet av III klass av Estlands Maarjamaakorsets orden 2014
Pris för positivt livsverk 2014

Text: Esa Saarinen (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Efter att ha läst Esa Saarinens bok Erektio Albertinkadulla ringde företagsledaren Ensio Miettinen upp Saarinen för att föreslå ett samarbete 1988. Enligt Miettinen, grundare av Ensto-yhtiöt, hade Saarinens bok banbrytande effekter på företagsledning.

Läs mer

Enligt Esa Saarinen är tankeflödet viktigare än ny information, vilket han ofta upprepar på sina föreläsningar. Detta är utmärkande för Saarinens strävan efter att skapa en miljö som möjliggör att deltagarna inser saker och där vars och ens eget tänkande självmant väcks. I likhet med Sokrates lär inte heller Saarinen ut ett färdigt innehåll. Han betraktar filosofin som en grundläggande mänsklig resurs vars möjligheter berör alla.

Läs mer

Enligt Esa Saarinen finns det mer gott inom oss alla än vad man kan se utåt. Saarinen framhäver människans positiva potential. År 2014 fick han ett pris för positivt livsverk.

Läs mer