Erja Tenhonen-Lightfoot
Dagens humanist

Erja Tenhonen-Lightfoot

Erja Tenhonen-Lightfoot är universitetslärare i tolkning. Hon har arbetat länge med olika typer av tolkning, men framför allt med konferenstolkning. Tenhonen-Lightfoot njuter av att se tolkstudenter tillägna sig goda arbetssätt och göra karriär. Förutom de många riskerna ser hon också många möjligheter med maskinell översättning och tolkning.

Erja Tenhonen-Lightfoot

Erja Aulikki Tenhonen-Lightfoot
8.12.1960, Tohmajärvi

Examensmästare 2011, Tavastlands yrkeshögskola
Konferenstolk 1997, Åbo universitet
Filosofie licentiat (tillämpad språkvetenskap) 1993, Vasa universitet
Filosofie magister (översättning och tolkning) 1988, Joensuu universitet

Universitetslärare i tolkning 2011–, Helsingfors universitet
Timlärare i översättning och tolkning 1997–2011, Helsingfors universitet

Bedömningsledare för kontakttolkens fristående examen 2010–, Amiedu/TAKK
Koordinerande lektor i tolkning 2003–2006, Helsingfors universitet/Palmenia
Koordinator för utbildningsprojektet i passiv finska 1995–1996, Helsingfors universitet/Vantaan täydennyskoulutuslaitos
Projektforskare i tillämpad lingvistik 1990–1992, Finlands Akademi/Vasa universitet

Företagare 2002–, tolkföretaget Sanas
Rättstolk på frilansbasis inom tings- och hovrätten 2002–
Företagare och koordinerande tolk 1998–2002, Cross Border Communications Oy
Konferenstolk på frilansbasis inom EU:s alla organ 1997–

Bild: Johanna Hirvonen
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon