Emil Nervander
Dagens humanist

Emil Nervander

Emil Nervander var framför allt forskare med medeltida målarkonst som sitt område. Han både deltog i att grunda Finska Fornminnesföreningen och medverkade i att dokumentera konsthistoriskt material från medeltiden. Nervanders insatser för att restaurera kyrkokonst var också betydande, men hans arbetssätt kritiserades redan av samtiden. Nervander arbetade också som redaktör och författare.

Emil Nervander

Emil Fredrik Nervander
16.11.1840, Helsingfors – 27.1.1914, Harjavalta

Filosofie kandidat 1869, Kejserliga Alexanders-universitetet

Forskare i konsthistoria, redaktör och författare

Konst- och teaterkritiker 1868–1873, Hufvudstadsbladet
Chefredaktör 1874–1879, Åbo Posten
Redaktör 1880, Morgonbladet

Grundande medlem i Finska Fornminnesföreningen 1870
Sekreterare i kommittén som ansvarade för att ordna fornminnena vid Åbo domkyrka 1875–1879
Medlem i restaureringskommittén vid Åbo domkyrka 1894–1896

Bild: Museiverket
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon