Eino Kaila
Dagens humanist

Eino Kaila

Eino Kaila var en banbrytare inom psykologi och filosofi i Finland och en strålande föreläsare och kulturpersonlighet. Som forskare sägs Kaila ha varit en resultatinriktad och tvärvetenskaplig filosof. Inom det finska forskarsamhället introducerade han nya internationella inriktningar i det finska forskarsamhället såsom experimentiell psykologi, gestalt- och personlighetspsykologi och logisk empirism. Han verkade som professor i teoretisk filosofi vid Helsingfors universitet 1930–1948 och var medlem i Finlands Akademi 1948–1958.

Eino Kaila

Eino Sakari Kaila (Johansson till år 1906)

9.8.1890, Alajärvi – 31.7.1958 Kyrkslätt

Filosofie kandidat 1910, filosofie licensiat och filosofie doktor 1916, Kejserliga Alexanders Universitet

Professor i filosofi vid Helsingfors universitet 1930–1948

Litteratur- och teaterkritiker i Aika och Uusi Suometar 1909–1917
Sekreterare vid statens scenkonstkommission och dramaturg vid Suomen kansallisteatteri 1919–1921
Orförande för Helsingfors universitets studentkår 1919–1921
Docent i psykologi 1919–1929, Helsingfors universitet
Professor i filosofi 1921–1930, Turun yliopisto
Ordförande för Filosofiska föreningen i Finland 1936–1952

Medlem i Kungliga Vetenskapsakademien i Sverige 1943
Medlem i Finlands Akademi 1948–1958

Bild: Museovirasto
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta

Översättare: Nina Hänninen
Språkgranskare: Jonas Franzon