Eeva Ahtisaari
Dagens humanist

Eeva Ahtisaari

Eeva Ahtisaari har fått följa både fredsförhandlingar och förverkligandet av Namibias första fria val. Under årens lopp har hon blivit bekant med flera olika levnadssätt såväl i Finland som utomlands. Hon avlade kandidatexamen i humanistiska vetenskaper med historia som huvudämne och auskulterade på 1960-talet. Några årtionden senare återvände hon till universitetet för att fortsätta sina studier. En slutförd examen garanterade henne varken arbetsplats eller karriär, men vägen dit revolutionerade hennes tänkesätt.

Eeva Ahtisaari

Eeva Irmeli Ahtisaari
18.6.1936, Varkaus

Kandidat i humanistiska vetenskaper 1962, filosofie kandidat 1988 (historia), Helsingfors universitet

Republikens första dam 1994–2000
Riksdagsveteranernas intervjuprojekt 1990–1991
Ett år i Namibia (övervakning av fria val) 1989–1990
Som hustru till ombudet för Namibia i FN 1977–1989
Ambassadörshustru i Tanzania 1974–1977
Hembygdssekreterare i Esbo 1968–1974
Vikariat som historielärare 1959–1968

Hedersutmärkelser
Årets alumn vid Helsingfors universitet 1996
Pedagogie hedersdoktor vid Joensuu universitet 2004

Bild: Ari Aalto
Text: Tero Juutilainen
Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon