Ebba Witt-Brattström
Dagens humanist

Ebba Witt-Brattström

Ebba Witt-Brattströms vetenskapliga passion är litteraturhistoria. Hon tänker sig det som ett bibliotek som omfattar alla typer av mänskliga erfarenheter, gestaltade på miljoner olika sätt. Problemet anser Witt-Brattström vara att kvinnorna i litteraturens stora bok ofta har nedvärderats. I sin forskning återställer hon balansen, visar på litterära könsdialoger genom epokerna. Tråkigt har hon aldrig.

Ebba Witt-Brattström

Ebba Marcelle Witt-Brattström
1.6.1953, Stockholm

Docent i litteraturvetenskap 1995, Stockholms universitet
Filosofie doktor 1988 (litteraturvetenskap), Stockholms universitet.

Professor i nordisk litteratur 2012-, Helsingfors universitet
Dag Hammarskjöld-professor vid Nordeuropa-Institut 2008–2011, Humboldt Universität zu Berlin
Visiting Professor 2002, Dep of Scandinavian Studies, University College London
Professor i litteraturvetenskap med genusinriktning 2000–2012, Södertörns högskola
Lektor, ämnesansvarig för litteraturvetenskap 1998, Södertörns högskola
Erasmus-Dozent, Deutsches Seminar 1995, universitetet i Zürich
Erasmus-Dozent, Oud-Germanistik 1993, Groningens universitet
Forskarassistent i litteraturvetenskap 1992–1998, Stockholms universitet
Projektforskare 1989–1992, Stockholms universitet

Ledamot av styrgruppen för nätversionen av Nordisk kvinnolitteraturhistoria 2013–2014
Ledamot av regeringsdelegationen för jämställdhet i skolan (DEJA) 2010–2011
Ledare av forskningsprojektet ”Den Nya kvinnan mellan två sekelskiften” 2002–2005, Östersjöstiftelsen, Södertörns högskola
Styrelseledamot i Kungliga Tekniska högskolans styrelse 1998–2003, Stockholm
Medlem av Nordiska rådets litteraturpriskommitté 1991–1999
Medlem av redaktionen för Kvinnovetenskaplig tidskrift 1987–1995
Redaktionsmedlem av Nordisk kvinnolitteraturhistoria I-V 1982–2000, svensk huvudredaktör för banden II-III.

Forskningsintressen
Kanon och genus, litteraturhistoriografi, det moderna genombrottet, dekadensen, 1930-talets svenska proletärmodernism, modernistisk lyrik, 1970-talets litterära epok, litterära könsdialoger. Moa Martinson, Edith Södergran, Victoria Benedictsson, Heliga Birgitta, Ola Hansson, Laura Marholm, August Strindberg. Psykoanalytisk litteraturforskning, genusvetenskap.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Priser och utmärkelser
Expressens kritikerpris i Björn Nilssons namn 2016
Elin Wägner priset 2015
Ivar Lo-Johanssons personliga pris 2014
Sveriges författarförbunds Lars Salvius-stipendium 2010
Stockholms Arbetareinstituts Örjan Lindbergerpris 2006
Helge Ax:son stiftelses stipendium 2005
Samfundet De Nios essäpris i Lotten von Kraemers namn 2004
Moapriset, Arbetarrörelsens bildningsförbund 2001
Historisk-filosofiska fakultetens vid Stockholms universitet kandidat till innehavare av regeringens forskningsberednings stipendium för unga forskare 1993

Bild: Marie Klingspor Rotstein
Text: Ebba Bratt-Wittström (Tomas Sjöblom, red.)

Ebba Witt-Brattström var den första kvinnan att inneha en professur vid Södertörns högskola i Sverige. Att hon var professor i litteraturvetenskap med genusinriktning var således mycket passande. Sedan år 2012 är Witt-Brattström professor i nordisk litteratur vid Helsingfors universitet.

Läs mer

Jag drömmer om en värld utan halvbildning. Med det menar jag som litteraturprofessor det slentrianmässiga uppvärderandet av mäns kulturella insatser på bekostnad av kvinnors lika intressanta dito. Att arbeta för en helbildning, det vill säga, en fusion mellan de båda halvorna av vårt bildningsarv.

Läs mer