Cecilia af Forselles
Dagens humanist

Cecilia af Forselles

Cecilia af Forselles har stort inflytande över forskarsamhället genom de poster som hon innehar i förtroendeorgan för olika sällskap och institutioner. Som bibliotekschef vid Finska Litteratursällskapet har hon en god överblick av utvecklingen och förändringarna i fråga om informationssamhället, kommunikation och forskning. Eftersom konst och natur hör till af Forselles intressen rör hon sig på det mångvetenskapliga fältet med stort engagemang för miljöhistoria, kulturforskning och kultur-, idé- och vetenskapshistoria.

Cecilia af Forselles

Maria Cecilia af Forselles
30.6.1954, Helsingfors

Filosofie magister 1982 och filosofie doktor 2001 (historia), Helsingfors universitet

Bibliotekschef 2005–, Finska Litteratursällskapet
Forskare vid Helsingfors universitet och olika uppdrag vid Nationalbiblioteket 1986–2004
Styrelsemedlem vid Vetenskapliga samfundens delegation 2014– och vice ordförande 2015
Ordförande för Finlands lärdomshistoriska samfund 2013–
Direktionsmedlem vid Nationalbiblioteket 2014–
Medlem i programkommittén för Vetenskapsdagarna 2017

Forskningsteman: muntlig tradition och skriftlig kultur, kulturhistorien bakom översättningarna av Kalevala, skriftligt minne och tankeflödet, Europas idé-, vetenskaps- och lärdomshistoria

Den senaste forskningen har behandlat muntlig tradition och skriftlig kultur, kulturhistorien bakom översättningarna av Kalevala, förändringarna i läskulturen och forskarsamhället samt hur den muntliga kulturen blev föremål för akademiskt intresse på 1700-talet.

Axplock ur af Forselles publikationer:
Intryck, inspiration och idéer. Beskrivningar av Kina i Europa, Sverige och Finland. I verket Kleion pauloissa (2014).
Englanninkieliset käännökset. Kalevalan muuttuvat ylikansalliset tehtävät. I verket Kalevala maailmalla. Kalevalan käännösten kulttuurihistoria (2012).
The Emergence of Finnish Book and Reading Culture in the 1700s (red. 2011)
Kirjakulttuuri kaupungissa 1700-luvulla (red. 2008)
The A. E. Nordenskiöld Collection. Annotated Catalogue of Maps made up to 1800. Vol. 5:1. & 5:2 (1995)

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden 2014
Silverne förtjänsttecknet från Finska Litteratursällskapet 2012
Kulturpris från Kulturfonden för Sverige och Finland 1997

Text: Cecilia af Forselles (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon