Bo Pettersson
Dagens humanist

Bo Pettersson

Hur beskriver skönlitteraturen livet? Hur kombinerar man retoriska figurer och berättelser? Hur tolkar man litteratur? Vad betyder den för olika människor i olika tider? Sådana frågor söker professor Bo Petterssson svar på. Författaren och forskaren David Lodge har sagt att litteraturen är det mänskliga medvetandets skattkammare. Alltså är professor Petterson en skattsökare.

Bo Pettersson

Bo Johan Otto Pettersson
17.2 1957, Åbo

KH 1979, FM 1983, FL 1986, FD 1995 (engelska, Åbo Akademi); Master of Arts (English, UC Berkeley), 1986

Professor i Förenta staternas litteratur (eng. filologi, HU) 1998-

Forskningsassistent (FA) 1986–1991; assistent (engelska, ÅA) 1989–1995, tf. bitr. prof. (eng. filologi, ÅU) 1995–1996; yngre forskare (FA) 1996–1997; bitr. prof. i Förenta staternas litteratur (eng. filologi, HU) 1997–1998.

Publikationer, forskningprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Anglo-amerikansk litteratur, övrig litteratur, berättarteknik, kognitiv litteraturforskning, litteraturteori och -tolkning, forskning i fantasi, estetik (filosofisk och empirisk), bildspråk, tvärkonstnärlig och tvärvetenskaplig forskning, populärkultur samt kombinationer av dessa och andra ämnen.

Pris och utmärkelser
Svensk Ungdoms skrivartävling, första pris 1980
ASLA-Fulbright -stipendium (UC Berkeley) 1985–1986
Finlands kritikerförbunds pris 1998
Oskar Öflunds fonds pris 2006
Medlem av Finska Vetenskaps-Societeten 2010
Svenska litteratursällskapets i Finland hedersmedlem 2013
Runebergsällskapets i Åbo hedersmedlem 2014

Bild: Marjut Pettersson
Text: Bo Pettersson

På senaste tiden har jag forskat i litteraturens kontexter, förhållandet mellan mimesis (litterär representation) och genre fr.a. i realistisk prosa och science fiction, fantasi i litteratur, litteraturforskning och -undervisning, intriglösa romaner, språkliga vändningar i humaniora, tilltal och hypotetiska uttryck i poesi, förhållandet mellan bildspråk och berättelser samt olika former av otillförlitlighet i berättelser.

Läs mer

Vid Helsingfors universitet har jag fungerat som ansvarig för litteraturforskning och -undervisning i engelsk filologi (1997-); föreståndare, viceföreståndare eller ämnesansvarig i engelsk filologi (2001–2011); suppleant vid fakultetsrådet vid Humanistiska fakulteten (2010-); samt föreståndare för forskargruppen Interfaces between Language, Literature and Culture (2010-) vid Institutionen för moderna språk.

Läs mer