Auli Hakulinen
Dagens humanist

Auli Hakulinen

Lyckligtvis inföll min tid vid universitetet före de så kallade reformerna. Att komma igång kan tyckas vara det svåraste. Åtminstone var det så för min del. Jag irrade från det ena huvudämnet till det andra, vilket den akademiska friheten tillät på 1960-talet men inte skulle tillåta i dag. Nu är det skönt att vara pensionär. Jag får forska utan att ha resultatansvar, och mina prestationer är till gagn för läroämnet. Fint att jag fick ingå ett professor emerita-avtal med universitetet!

Auli Hakulinen

Auli Talvikki Hakulinen
10.3.1941, Helsingfors

Filosofie kandidat 1965 (fennougristik) och licentiat 1971, (allmän språkvetenskap), Helsingfors universitet,
filosofie doktor 1976 (allmän språkvetenskap), Åbo universitet

Biträdande professor i finska språket 1981–1991 och professor 1991–2006, Helsingfors universitet Akademiprofessor 2001–2004

Finlands Akademis forskningsassistent i forskargrupp med fokus på textlingvistik 1974–1977, Åbo Akademi

Gästforskare våren 1973, Massachusetts Institute of Technology i USA
Assistent i allmän språkvetenskap 1968–1971, Helsingfors universitet
Forskningsassistent inom Sociological Research Unit 1967–1968, University of London
Finsklärare 1963–1964, Indiana University i USA


Forskningsområden
S
yntax, textlingvistik, kvinnoforskning, samtalsanalys, interaktionell lingvistik.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Viktigaste hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Professor E.J. Nyströms pris 2007
Finska Kulturfondens pris 2005
Maikki Friberg-priset 2002
Kristina-priset 1986

Bild: Kuva-siskot
Text: Auli Hakulinen (Kaija Hartikainen, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon