Asko Parpola
Dagens humanist

Asko Parpola

Asko Parpola är professor emeritus i indologi och tillhör världens ledande forskare i Induskulturen och Samaveda. Under sina tiotals resor till Indien har Parpola blivit bekant med med såväl tusentals år gamla Veda-ritualer som med handskrifter på sanskrit. Parpola satte sig också in i klassiska språk under sin studietid och minns mycket väl en kurs i romersk typografi som ordnades på Villa Lante 1963.

Asko Parpola

Asko Heikki Siegfried Parpola
12.7.1941, Forssa

Filosofie kandidat 1963, licentiat 1966, doktor 1968, (sanskrit och komparativ indoeuropeisk lingvistik), Helsingfors universitet

Professor emeritus och docent i indologi, Helsingfors universitet, 2005–
Forskare, Centralinstitut for Nordisk Asienforskning, Köpenhamn, 1968–1972
Stf. professor i sanskrit och komparativ indoeuropeisk lingvistik, Göteborgs universitet, 1972
Yngre forskare, humanistiska forskningsrådet vid Finlands Akademi, 1972–1974
Äldre forskare, humanistiska forskningsrådet vid Finlands Akademi, 1974–1981
Stf. professor i religionsvetenskap, Helsingfors universitet, 1977
Personlig professur i indologi, Helsingfors universitet, 1982–2004
Gästforskare, Churchill College, University of Cambridge, 1987
Gästforskare, Institute for Research in Humanities, Kyoto University, 1999
Gästforskare, Research Institute for Humanity and Nature, Kyoto, 2006
Hermann Collitz-professor, Summer Institute of Linguistics, Linguistic Society of America/Stanford University, 2007

Forskningsteman
Veda (den äldsta kända litteraturen och religionen i Indien)
Induskulturens gåtor: skrifterna, språket och religionen
Ariska (indoiranska) språkens förhistoria i ljuset av arkeologi och språkhistoria

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Helsingfors universitets pro gradu-pris, 1963
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden, 1990
Pris för livsgärning, Alfred Kordelins stiftelse, 2003
Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden
M. Karunanidhi Classical Tamil Award, 2009
Hedermedlem vid American Oriental Society, 2012
Citation of Honour in Sanskrit Studies från Indiens president, 2015

Bild: Juri Ahlfors
Text: Asko Parpola och Olli Siitonen (red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon