Arvi Lind
Dagens humanist

Arvi Lind

Arvi Lind är ansedd som Finlands mest pålitliga nyhetsankare. Han studerade inhemsk litteratur och finska språket tills han fastnade för journalistiken. Men kärleken till språket bestod genom hela karriären och har gjort Lind till en populär språkvårdare.

Arvi Lind

Arvi Kullervo Lind
21.12.1940, Lauritsala

Filosofie student, studier i inhemsk litteratur och finska språket, 1962–65, Helsingfors universitet
Studier i informationslära, 1979–80, fortbildningscentret vid Tammerfors universitet

Nyhetsredaktionens översättare, copywriter, reporter, nyhetsankare, Rundradion 1965–2004

Medlem i Finska språknämnden 1991–2003, Institutet för de inhemska språken

Hedersmedlem vid nationen Wiipurilainen Osakunta, 2013

Bild: Arvi Lind
Text: Heta Muurinen
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon