Arto Mustajoki
Dagens humanist

Arto Mustajoki

Arto Mustajoki är en på det ryska språket och sinnet specialiserad forskare, som inte drar sig för även administrativa uppgifter i vetenskapsorganisationer. Professor Mustajoki förespråkar popularisering av forskning. Han deltar aktivt i samhälleliga diskussioner, skriver facklitterära verk och njuter av att uppträda.

Arto Mustajoki

Arto Samuel Mustajoki
20.12.1948, Tammerfors
fyra barn, elva barnbarn

Filosofie kandidat 1970 (germansk filologi) och filosofie doktor 1981 (ryska språket), Helsingfors universitet

Professor i ryska språket och litteraturen 1982–2016, Helsingfors universitet
Prorektor 1992–1998, Helsingfors universitet
Dekanus 1988–1992 och 2014–2016, humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet
Styrelsemedlem vid Finlands Akademi 2001–2006, 2010–, ordförande 2010–2014
Vice chef för Finska vetenskapsakademien 2006–2008 och chef 2008–2010
Medlem i Forsknings- och innovationsrådet 2011–2015
Vice president för den internationella associationen för lärare i ryska 2003–

Forskare vid University of Cambridge 1990–1991
Forskarstuderande vid Leningrads universitet 1971–1973
Gästföreläsningar vid tolv utländska universitet under årens lopp

Nya publikationer

Publikationer till år 2008

De viktigaste publikationerna i PDF-format

De mest citerade publikationerna

Mustajoki – Arto Mustajokis blogg

Curriculum Vitae

Utmärkelser
Folkens Vänskapsorden (Gorbatjov) 1990
Kommendörstecknet av Finland Lejons orden 1992
Hedersdoktor vid Rysslands vetenskapsakademi 1995
Hedersprofessor vid Moskvauniversitetet 1999
Vänskapsorden (Medvedev) 2010
Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros orden 2013
Statens pris för informationsspridning 2013 för boken Kevyt kosketus venäjän kieleen

Bild: Veikko Somerpuro
Text: Arto Mustajoki (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon