Arthur Långfors
Dagens humanist

Arthur Långfors

Arthur Långfors gjorde ett betydande arbete med forskning i samt tolkning och publicering av medeltida franska texter. Efter att Finland hade blivit självständigt arbetade han i likhet med många samtida professorer som diplomat och som Finlands representant på olika kongresser. Utöver sitt arbete som professor i romansk filologi var Långfors även verksam som dekanus, prorektor och rektor vid Helsingfors universitet.

Arthur Långfors

Arthur Isak Edvard Långfors
12.1.1881, Raumo – 20.10.1958, Helsingfors

Filosofie kandidat 1903, filosofie magister 1907, filosofie licentiat 1907 och filosofie doktor 1910, Kejserliga Alexanders-universitetet
Docent i romansk filologi 1908–1925, Kejserliga Alexanders-universitetet och Helsingfors universitet

Legationssekreterare i Madrid och Paris 1918–1925
E.o. professor i romansk filologi 1925–1929 och professor i romansk filologi 1929–1951 vid Helsingfors universitet
Lärare i franska 1928–1938 och lärare i spanska 1930–1951 vid Helsingfors handelshögskola
Chef för Finska Vetenskapsakademien 1933–1934
Dekanus för historisk-filologiska sektionen vid Helsingfors universitet 1932–1943
Prorektor vid Helsingfors universitet 1943–1945
Rektor vid Helsingfors universitet 1945–1950

Sekreterare för Finlands delegation på Rådet för Nationernas förbunds möten 1920 och 1922
Ordförande för Société des anciens textes français 1925–1926, 1929–1930, 1938–1939
Chefredaktör för tidningen Neuphilologische Mitteilungen 1926–1950

Därtill medlem i flera vetenskapliga sällskap

Priser och utmärkelser
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros’ orden 1921
Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros’ orden 1934
Frihetskorset av 4:e klass 1940
Vinterkrigets minnesmedalj
Fortsättningskrigets minnesmedalj
Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden 1948
Hedersdoktorsgrad, Paris universitet 1938, Universitetet i Oslo 1946 och Glasgows universitet 1951
Franska akademiens Bordin-pris 1918
Franska akademiens Saintour-pris 1920
Finska Vetenskapsakademiens hederspris 1951

Bild: Helsingin Yliopistonmuseo
Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättare: Sonja Tiilikainen
Språkgranskare: Jonas Franzon