Arja Suominen
Dagens humanist

Arja Suominen

Arja Suominen antogs till vår dåvarande historisk-språkvetenskapliga fakultet på 1970-talet och hon kom att studera många olika ämnen både inom och utanför den egna fakulteten. Hennes liv har varit fyllt av lyckliga tillfälligheter som hon upplever att hon förbereddes för vid universitetet. Suominen, som har arbetat inom kommunikationsbranschen i trettio år, drömmer om att länge få ha kvar sin hunger efter liv, kunskap och erfarenheter.

Arja Suominen

Arja Suominen
24.10.1958, Forssa

Kandidat i humanistiska vetenskaper (finska språket) 1982, filosofie kandidat (inhemsk litteratur) 1986, Helsingfors universitet
Filosofie magister 1990 i samband med humanistiska fakultetens 350-årsjubileumspromotion
EMBA, Åbo handelshögskola, 2003

Direktör för kommunikation och samhällsansvar 2011–, Finnair
Kommunikationschef 2004–2011, Nokia
Olika uppdrag inom kommunikation 1986–2011, Nokia
Biträdande forskare samt lärare och språkvårdare 1984–1986, Forskningscentralen för de inhemska språken, samskolan Töölön yhteiskoulu och riksdagen

Medlem i kommunikationsutskottet, Centralhandelskammaren 2015–
Styrelsemedlem, Nyslotts operafestival 2015–
Styrelsemedlem, Esperi Care 2014–
Medlem i handelspolitiska utskottet, Finlands Näringsliv EK 2012–
Medlem i styrgruppen för Kvinnobanken 2012–

Bild: Pepe Makkonen, TeMaFoto Oy
Text: Arja Suominen (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Irene Kvarnström

Språkgranskning: Jonas Franzon