Anu Koivunen
Dagens humanist

Anu Koivunen

Anu Koivunen är en politiknörd som utbildat sig till konstforskare och kommit att bli expert på genus, makt och media. Hon har satt sig in i den finska filmens och televisionens historia och könsbundna skildringar av nationalitet. Just nu forskar Koivunen i den politiska publicitetens villkor och televisionens roll som konstruktör av 1960- och 1970-talens nationella offentlighet, nya uttryck för sverigefinsk identitet och Jörn Donners filmer från 1960-talet.

Anu Koivunen

29.1.1967 Kemi

Filosofie doktor, 2003, medieforskning, Åbo universitet
Filosofie licentiat 1994 (film- och tv-kunskap), Åbo universitet
Filosofie kandidat, 1992 (film- och tv-kunskap), Åbo universitet

Docent i mediekultur 2004, Tammerfors universitet
Docent i film- och tv-kunskap och kvinnoforskning 2004, Helsingfors universitet

Äldre forskare inom projektet Demokratins drivkrafter, Helsingfors universitet 2015–2017
Professor i filmforskning 2012–, Stockholms universitet (tjänstledig 2015–2017)
Tidsbunden professor i mediekultur 2006–2007, Tammerfors universitet
Lektor i filmforskning 2005–2011, Stockholms universitet
Forskardoktor från Finlands Akademi 2004, Helsingfors universitet
Tidsbunden lektor i kvinnoforskning 2002–2003, Helsingfors universitet

Forskningsteman:
Filmens och televisionens historia, genus och nationalitet, hur känslor byggs upp i media, politisk publicitet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet:
Demokratins drivskratfers, radions och televisionens nationella offentligheter
Stockholms universitets forskningsdatabas

Digitala Vetenskapliga Arkivet Diva

Bild: Bart van der Gaag
Text: Anu Koivunen (Kaija Hartikainen, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon