Antti Arjava
Dagens humanist

Antti Arjava

Professor Antti Arjava, överombudsman för Finska kulturfonden, är en klassisk filolog som har forskat i kvinnans ställning under antiken och publicerat förkolnade papyrer funna i Petra i Jordanien. De avbrutna studierna vid Helsingfors handelshögskola har gett honom kompetens att ansvara för kulturfondens miljardförmögenhet. Förutom latin och klassisk grekiska utforskar Arjava fåglar på sin fritid.

Antti Arjava

Antti Juhani Arjava
18.7.1961, Helsingfors

Filosofie kandidat 1987, filosofie licentiat 1990 och filosofie doktor 1995 (latin och romersk litteratur), Helsingfors universitet
Docent i klassisk filologi 1998–, Helsingfors universitet

Överombudsman 2003–, Finska kulturfonden
Akademiforskare 2001–2003, Finlands Akademi
Utredningsman och tjänsteförrättande chef för forskarkollegiet 2000–2001, Helsingfors universitet
Utvärderare vid forskningsutvärderingen 1998–1999, Helsingfors universitet
Forskare och överassistent i klassisk filologi 1988–2000, Helsingfors universitet
Chef för läroboksavdelningen 1986–1988, Akademiska bokhandeln

Publikationer
Women and Law in Late Antiquity (Oxford UP 1996, pbk 1998)
The Petra Papyri I–IV (General Editor, 2002–13)

Priser och utmärkelser
Pris för doktorsavhandling 1995, Finska vetenskapsakademien
Primusdoktor 1997, filosofiska fakulteten vid Helsingfors universitet
Professors hederstitel 2013

Text: Antti Arjava (Riitta-Ilona Hurmerinta, red.)
Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon