Antti Aarne
Dagens humanist

Antti Aarne

Antti Aarne gjorde en anmärkningsvärd karriär inom folksagoforskning, och särskilt betydande blev hans utveckling av den internationella klassificeringen av traditionssamlingar. Den typologi över folksagor som Aarne skapade utnyttjas fortfarande runtom i världen. Han är en av Finlands internationellt mest kända folklorister.

Antti Aarne

Antti Amatus Aarne (tidigare Limnell)
5.12.1867, Björneborg – 5.2.1925, Helsingfors

Filosofie kandidat 1893, filosofie magister 1894, filosofie licentiat och doktor 1907, Kejserliga Alexanders-universitetet

Docent i finsk och jämförande folkdiktsforskning 1911–1912, Kejserliga Alexanders-universitetet
Extraordinarie professor i finsk och jämförande folkdiktsforskning 1922–1925, Helsingfors universitet
Yngre lektor vid Sordavala lyceum 1902–1920 och rektor 1904–1908
Föreståndare vid Gamlakarleby finska samskola 1898–1902

Publikationer
Vergleichende Märchenforschungen, 1907
Verzeichnis der Märchentypen, 1910 (utvidgad och översatt till engelska av S. Thompson, The Types of the Folk-Tale, 1928 & 1961)
Finnische Märchenvarianten, 1911
Die Tiere auf der Wanderschaft, 1913
Vergleichende Rätselforschungen I–III, 1918–1920

 

Bild: Helsingfors universitetsmuseets bildsamlingar
Text: Tiia Niemelä

Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon