Annamari Sarajas
Dagens humanist

Annamari Sarajas

Annamari Sarajas gjorde en anmärkningsvärd karriär som redaktör och vetenskapskvinna. Som redaktör var hennes inverkan på utvecklingen av den finska dagspressens kulturavdelningar avgörande och som forskare skrev hon imponerande litteraturhistoriska verk i vilka strikta fakta och ett läsarvänligt framställningssätt förenades. Både som redaktör och professor var Sarajas ledande tanke att alltid sträva efter att behandla kulturen som en helhet.

Annamari Sarajas

12.10.1923, Nivala – 3.1.1985, Helsinki

Filosofie kandidat 1948, licentiat 1956, doktor 1957, Helsingfors universitet

Docent i litteraturhistoria 1957–1966
Redaktionssekreterare 1949–1950, tidningen Näköala
Förlagstjänsteman 1948–1956, Werner Söderström Oy
Chefredaktör 1963–1964, redaktionsmedlem 1965–1968, periodiska tidskriften Valvoja
Kulturredaktör 1957–1961, kulturavdelningens chef 1965–1966, tidningen Uusi Suomi
Äldre forskare 1962–1964, Statens humanistiska kommission
Assistent i estetik och nyare litteratur 1959–1960, personlig extraordinarie professor 1967–1968, professor i inhemsk litteratur 1968–1985, Helsingfors universitet

 

Styrelsemedlem 1946, Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)
Styrelsemedlem 1947–1948, Finlands studentkårers förbund (FSF)
Styrelsemedlem 1968–, vice ordförande 1973–1980, ordförande för litteraturutskottet 1980–, Finska Litteratursällskapet (SKS)
Medlem 1968–1977, Finska kulturfondens förvaltningsråd
Medlem 1974, Finska vetenskapsakademien

Produktion:
Suomen kansanrunouden tuntemus 1500–1700 –lukujen kirjallisuudessa, 1956 (doktorsavhandling)
Elämän meri, 1961
Viimeiset romantikot, 1962
Pohjoisen Suomen kuvaajia i verket Suomen kirjallisuus V, 1965
Suomalaista proosaa Lehtosesta Sillanpäähän, 1966
Tunnuskuvia: Suomen ja Venäjän kirjallisen realismin kosketuskohtia, 1968
Lumituisku – venäläinen aihelma, 1970
Orfeus nukkuu, 1980

 

 

Bild: SKS
Text: Tiia Niemelä

Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskare: Jonas Franzon