Anna Moring
Dagens humanist

Anna Moring

Anna Moring, projektchef för Alla familjers Finland, vill göra Finland till ett bättre land för mångformiga familjer. Studierna i genusforskning har gett henne goda förutsättningar för att nå detta mål. Morings doktorsavhandling behandlade regnbågsfamiljernas ställning i samhället.

Anna Moring

Anna Raisa Aurora Moring
7.12.1978 Esbo

Filosofie doktor 2013 (genusforskning) och filosofie magister 2005 (kvinnoforskning), Helsingfors universitet; kandidat i humanistiska vetenskaper 2003, Åbo universitet (allmän litteraturvetenskap)

Projektchef, Alla familjers Finland 2013–

Skolplanerare, Regnbågsfamiljer 2012–2013
Generalsekreterare, Gröna Kvinnor 2010–2011
Doktorand, Helsingfors universitet, 2007–2012
Redaktionssekreterare, tidningen Naistutkimus-Kvinnoforskning 2004–2005

Text: Suvi Uotinen
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon