Anna-Leena Siikala
Dagens humanist

Anna-Leena Siikala

Anna-Leena Siikala är forskare i muntliga traditioner och i religioner och utnämnd till akademiker av Finlands Akademi. Hennes verk rör sig inom ett vitt fält både geografiskt och historiskt och behandlar frågeställningar inom folkloristik, etnografi och religionsantropologi. Hon har gjort fältarbete både i Finland och på Cooköarna samt i Ryssland bland finsk-ugriska folk, udmu'rter, komer och sibiriska chanter. Siikala anser att även små institutioner är viktiga för universitetet.

Anna-Leena Siikala

Anna-Leena Siikala (tidigare Kuusi, f. Aarnisalo)
1.1.1943, Helsingfors – 27.2.2016

Filosofie magister (folkloristik) 1968, licentiat 1970 och doktor 1978, Helsingfors universitet

Akademiprofessor 1999–2004, Finlands Akademi
Professor i folkloristik 1995–2007, Helsingfors universitet
Professor i allmogeforskning 1988–1995, Joensuu universitet
Äldre forskare 1986–1988, Statens humanistiska kommission
Tf professor i folkloristik och religionsvetenskap 1979–1982, Åbo universitet

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Forskningsteman
Ritualer, mytologi, muntlig tradering, dikter på versmåttet runometer, förnyelse av traditioner samt politik som förs i utkanterna av globaliseringens mekanismer

Priser och hedersutmärkelser
Årets fackbok-priset av Vetenskapliga samfundens delegation och Förbundet för vetenskapspubliceringar 2014
Akademiker inom vetenskap 2009
Kalevalasällskapets pris för värdefullt vetenskapligt arbete 2007
Kommendör av Finlands Lejons orden 2006
Hedersmedlem: Finska Litteratursällskapet (SKS) 2004, Finska Vetenskapsakademien 2008 och Kalevalasällskapet 2011
Hedersdoktor: Joensuu universitet 2004, Tartu universitet 2008 och Åbo universitet 2009
Hederspris av Jenny och Antti Wihuri-stiftelsen 2004
Hedersdoktor vid Societas Ethnographica Hungarica 2000
Riddare av I klass av Finlands Vita Ros orden 1999
Hedersprofessor vid Udmurts statliga universitet 1998
Priser för vetenskapligt arbete av Finska litteratursällskapet (SKS) 1979, 1992 och 1994

Foto: Sakari Majantie
Text: Anna-Leena Siikala (Tomas Sjöblom, red.)
Översättning: Nina Hänninen
Språkgranskning: Jonas Franzon