Anja Snellman
Dagens humanist

Anja Snellman

Anja Snellman erövrar alltid nya livsområden av ren nyfikenhet. Hon är välkänd som författare men har även arbetat länge som journalist. Nytt för henne i mediebranschen är redigeringsarbete av ett intervjuprojekt för digital television. Anja Snellman har nyss slutfört sina studier inom lösningsfokuserad pyskoterapi på specialnivå och påbörjat magisterstudierna i inhemsk litteratur.

Anja Snellman

Anja Snellman
23.5.1954 Helsingfors

Kandidat i humanistiska vetenskaper 1977, Helsingfors universitet (inhemsk litteratur, engelsk filologi, tillämpad psykologi)
Studier inom lösningsfokuserad psykoterapi på specialnivå 2011–2015, Lyhytterapiainstituutti
Studier för filosofie magisterexamen 2015–2016 (inhemsk litteratur), temat för pro gradu-avhandling Pentti Saarikoski och högkänslighet

Författare, journalist och terapeut
Redaktör för HSTV:s intervjuprogram Arka paikka 2014–
Aktiv samhällsdebattör

Litterär produktion

Priser:
Priset J.H. Erkon palkinto 1981
Tack för boken-medalj 1994
Priset Lyytin päivän palkinto 2000
Stadin Friidu 2004
Pro Finlandia-medalj 2007
Helsingforsmedaljen 2008

 

Bild: Ulla-Maija Lähteenmäki
Text: Anja Snellman (Kaija Hartikainen, red.)

Översättning: Laura Brunberg
Språkgranskning: Jonas Franzon