Anita Lehikoinen
Dagens humanist

Anita Lehikoinen

Då Anita Lehikoinen undrade var hon skulle få arbete med sin sammansättning av studier – engelsk filologi, statskunskap, informationslära och litteraturvetenskap – gav en lärare henne mod genom att säga att det kanske finns en enda unik befattning som skulle passa just henne i Finland. Det stämde. Lehikoinen arbetar som kanslichef på undervisnings- och kulturministeriet. Hon har arbetat med högskole- och vetenskapspolitik alltsedan 1989.

Anita Lehikoinen

Anita Irmeli Lehikoinen
27.4.1959, Riihimäki

Filosofie magister (engelsk filologi) 1987, Helsingfors universitet

Kanslichef 2013-, undervisnings- och kulturministeriet
Överdirektör för högskole- och forskningspolitiska avdelning 2012–2013, undervisnings- och kulturministeriet (UKM)
Olika uppgifter inom högskole- och vetenskapspolitik på UKM alltsedan 1989
Timlärare i engelska under studietiden, särskilt inom vuxenutbildning

Medverkat som skribent i ett flertal nationella och internationella arbetsgruppsrapporter inom UKM:s verksamhetsområde

Text: Riitta-Ilona Hurmerinta
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon