Aili Nenola
Dagens humanist

Aili Nenola

Professor emerita Aili Nenola inledde sina universitetsstudier i finska språket och allmän litteraturvetenskap vid Åbo universitet i början av 1960-talet. Sin doktorsavhandling skrev hon 1982 inom läroämnet folkdiktningsforskning och religionsvetenskap och temat var ingermanländska gråtkväden. Det faktum att gråtkväden är en kvinnotradition fick Nenola att börja begrunda kvinnors ställning inom kultur och samhälle också på ett mer generellt plan. Hon fick nya impulser för sina reflektioner då hon bekantade sig med feministisk litteratur och den framspirande mångvetenskapliga och kritiska kvinnoforskningen, till vars pionjärer Nenola i dag räknas. Hennes universitets- och vetenskapsförvaltningskarriär inleddes som studentrepresentant i ett institutionsråd vid Åbo universitet på 1970-talet och hon kom att bli den första kvinnliga dekanen för humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Aili Nenola

Aili Annikki Nenola
27.10.1942 Haukipudas

Filosofie kandidat 1971, licentiat 1975, doktor 1983 (religionsvetenskap), Åbo universitet

Heltidsanställd dekanus för humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet 2004–2006
Professor i kvinnoforskning vid Helsingfors universitet 1995–2006

Docent i folkloristik vid Helsingfors universitet 1984–

Projektforskare 1970–1975, assistent inom religionsvetenskap 1975–1982, 1975–1979 och 1980–1982, Åbo universitet
Forskningsassistent vid Finlands Akademi 1975–1979
Forskningssekreterare vid Nordiska institutet för folkdiktning 1980–1982
Tf professor i folkloristik och religionsvetenskap 1982–1990 och 1993–1995, Åbo universitet
Äldre forskare vid Finlands Akademi 1990–1992 (ledare för det nationella nätverket för kvinnoforskning)
Tf biträdande professor i folkloristik 1992–1993, Åbo universitet

Forskningsteman:
Finländsk folktradition, rituellt gråtande och gråtkväden, kulturen kring död och sorg, kulturer och samhällen ur kvinnoperspektiv, kön och våld

Hedersutmärkelser, pris och erkännanden
Riddartecknet av I klass av Finlands Vita Ros orden 1999
Kekridagens hederspris 2003
Helsingfors universitets Maikki Friberg-pris 2004
Hedersdoktor vid Joensuu universitet 2009
Hederspris från Kristina-institutet för kvinnoforskning i samband med institutets 20-årsjubileumsseminarium 2011

Bild: Mika Federley
Text: Aili Nenola (Kaija Hartikainen, red.)
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon