Adolf Ivar Arwidsson
Dagens humanist

Adolf Ivar Arwidsson

Adolf Ivar Arwidsson var skald, historiker och bibliotekarie. Mest känd är Arwidsson för sina politiska skrifter som ledde till att han blev avskedad från universitetet och gick i landsflykt till Sverige. Arwidsson tillskrivs ofta yttrandet ”Svenskar äro vi icke, ryssar vilja vi icke bli, låt oss alltså vara finnar”, men de orden sade eller skrev han faktiskt aldrig.

Adolf Ivar Arwidsson

Adolf Ivar (Johan) Arwidsson
7.8.1791, Padasjoki – 21.6.1858, Viborg

Filosofie kandidat 1814 och magister 1815, Kungliga Akademien i Åbo
Studier vid Uppsala universitet 1817–1818

Amanuens 1825–1834, förste amanuens 1834–1843, föreståndare 1843–, Kungliga biblioteket (Stockholm)
Docent i allmän historia 1817–1822, Kungliga Akademien i Åbo
Redaktör 1821, Åbo Morgonblad

Kurator för Finska nationen 1818, Uppsala universitet

Hedersutmärkelser
Riddare av Nordstjärneorden 1851

Bild: Wikimedia Commons
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Johan Franzon