Tillbaka

Henry Bacon

George Henry Aslak Bacon

4.12.1957, Helsingfors

Filosofie kandidat och filosofie licentiat 1990 (teatervetenskap), filosofie doktor 1994 (teatervetenskap), Helsingfors universitet

Professor i film- och tv-forskning vid Helsingfors universitet 2004-

Projektchef vid Finlands filmarkiv 2003–2004; forskare vid Finlands filmarkiv 1999–2003; docent i teatervetenskap, Helsingfors universitet 1995-; ansvarig för studiehelheten film och tv-forskning, teatervetenskap, Helsingfors universitet 1996- och  överassistent i  film- och tv-forskning 1994 samt bitr. prof.  1995–1998 vid institutionen för konstämnen och antropologi, Uleåborgs universitet. Arbete som timlärare vid Helsingfors universitet och Sibeliusakademin samt fri skribent.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet
Forskningsämnen: audiovisuellt berättande, film i relation till andra konstarter, transnationell filmhistoria, fascinationen för visuellt våld, filmiskt skådespeleri och operans historia.
Forskningsprojekt: lett forskningsprojektet A Transnational Finnish Cinema, Finlands Akademi 2011–2014.

Priser och utmärkelser
Det statliga priset för informationsspridning 2006 för boken Seitsemäs taide – elokuva ja muut taiteet
Riddartecknet av I klass av Finlands Lejons orden 6.12.2007

Bild: Mika Federley
Text: Henry Bacon och Riitta-Ilona Hurmerinta (red.)
Översättning: Pia Kostamo och Johan Franzon

Insikt i filmen och världen

Henry Bacon blev utexaminerad från Helsingfors universitet i läroämnet teatervetenskap och biämnet musikvetenskap. Vid sidan om höll han på med litteratur och bildkonst. Vill man förstå sig på film är det viktigt att utforska andra konstarter, film har ju alltid anammat element från annan konst. Lika viktigt är det att känna till historia och samhället för att förstå den mångfaldiga funktionen som filmen har. Bacon använde sig av all den här kunskapen när han satte sig in i sitt första forskningsämne kring den italienska aristokraten Luchino Viscontis filmproduktion som speglar en kulturellt mångsidig och marxistisk världsbild.

Genom Viscontis konst intresserade sig professor Bacon för adaptation: hur olika konstarter samspelar med varandra och vad som händer med t.ex. litterära inslag när de filmatiseras. Härifrån började Bacon reflektera över hur filmen styr oss åskådare att skapa en fiktiv berättelse i en fiktiv värld. En av processens mest fasinerande dimensioner är figurerna som bygger på den genomtänkta användningen av filmens medel och skådespelarkonst.

Den centrala referensgruppen i Bacons undersökning är den internationella gemenskapen av kognitiva filmforskare. De utreder bland annat hur varseblivningen och förståelsen av världen och filmer samspelar med varandra. Relationen kan också vara omvänd. Tjusningen med många filmer bygger på att vi får följa händelser som vi inte önskar få uppleva i verkligheten.

Ett av Henry Bacons mest utmanande projekt har dock varit att förklara hur det kommer sig att en så skrämmande och motbjudande sak som våld har en så central roll i vår konst och underhållning. 

Henry Bacon representerar universitetet på DMY International Design Festivalen i Berlin (bild: Botschaft von Finnland in Berlin)​
Henry Bacon representerar universitetet på DMY International Design Festivalen i Berlin (bild: Botschaft von Finnland in Berlin)​

 

Tillbaka