Tillbaka

Henrik Meinander

Carl Henrik Meinander
19.5.1960, Helsingfors

Filosofie doktor 1994 (Finlands och Skandinaviens historia), Helsingfors universitet
Master of Letters 1991 (Pedagogik), University of Glasgow
Filosofie kandidat 1987 (Finlands och Skandinaviens historia), Helsingfors universitet

Forskningsledare och forskare 2015-, forskningsprogrammet Demokratins drivkrafter, Helsingfors universitet (Jane och Aatos Erkkos stiftelse)
Professor i historia 2001-, Helsingfors universitet

Prodekanus för Humanistiska fakulteten 2010–2013, Helsingfors universitet
Projektforskare 2008–2010, Svenska kulturfonden
Längre hunnen forskare 2007–2008, Finlands Akademi
Prefekt för Historiska institutionen 2004–2006, Helsingfors universitet
Direktör 2001–2002, Finlandsinstitutet i Stockholm
Projektforskare 2000, Finlands Akademi
Tf. biträdande professor i utbildningshistoria 1997–1998, Helsingfors universitet
Intendent 1991–1997, Mannerheim-museet
Assistent i historia 1991–1997, 1998–1999, Helsingfors universitet
Doktorandstipendiat, Finlands Akademi 1988–1989, Undervisningsministeriet 1990
Timlärare i historia 1986–1987, Mattlidens gymnasium

Forskningsteman
Högerradikalism, idrottshistoria, utbildningshistoria, historiografi, krigshistoria, idéernas socialhistoria, Finlands svenskhet, säkerhetspolitikens historia, demokratins drivkrafter

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet

Priser och utmärkelser
Årets Nors 2010
Kulturfondens för Sverige och Finland pris för vetenskaplig verksamhet 2008
Svenska Akademiens Finlandspris 2007
Oskar Öflunds stiftelses pris 2002

Foto: Julia von Boguslawski
Text: Henrik Meinander (Tomas Sjöblom, red.)

Gatan som politisk text

En viktig miljö för mig är Unionsgatan i Helsingfors, längs vilken jag har spankulerat nästan dagligen sedan jag började min skolgång 1971 vid Svenska normallyceum. Längs samma gata gick jag också frekvent under mina studieår och när humanistiska fakulteten flyttade in i Unionsgatan 38 hörde jag till dem som fick sin arbetsplats i kvarteret.

Gatans historia återknyter på många sätt till Helsingfors och hela Finlands historia. Den var nämligen länge stadens paradgata och många dramatiska händelser har utspelat sig längs den, vilket har medfört att den är rik på kollektiva minnesplatser. Allt detta gjorde att jag 2012 i samband med Helsingfors 200-årsjubileum som huvudstad och status som internationell designstad verkställde två projekt om gatan.

Professor Meinander i sin familjära arbetsmiljö, på Unionsgatan, på Topelia-byggnadens innergård. Foto: Linda Tammisto.

Tillsammans med våra studenter producerade jag och mina kolleger 20 kortfilmer om gatans olika miljöer, som sattes ut på webben på åtta språk. Därtill redigerade jag boken Unioninakseli: Pääkaupungin läpileikkaus (2012), i vilken finns min artikel ”Katu poliittisena tekstinä” som fokuserar på dess spektra av medvetna och omedvetna budskap. Två år senare publicerade jag en historik över min gamla skola med den smått bombastiska titeln Lysande exempel!

Boken ”Unioninakseli. Pääkaupungin läpileikkaus”, redigerad av Henrik Meinander. Bildkälla: Teos.
Tillbaka