Tillbaka

Henrik Gabriel Porthan

Henrik Gabriel Porthan
8.11.1739, Viitasaari - 16.3.1804, Åbo

Filosofie magister 1760, Kungliga Akademien i Åbo

Docent i latinsk vältalighet 1762, bibliotekets amanuens 1764, bibliotekarie 1772–1777, biträdande professor i vältalighet och (romersk) poesi 1776 och professor 1777–1804, rektor 1786–1787 och 1798–1799, Kungliga Akademien i Åbo

Hedersutmärkelser
Sveriges Nordstjärneordens riddare 1799 och kansliråd 1802.

Bild: Wikimedia Commons
Text: Lauri Lönnström
Översättning: Nina Hänninen

Språkgranskning: Jonas Franzon

Porthania – modernismens pärla

En av de mest centrala av Helsingfors universitets byggnader, Pothania, har namngivits efter Henrik Gabriel Porthan. Den är planerad av Aarne Ervi som i början av sin karriär var anställd som Alvar Aaltos assistent. Byggnaden blev färdig 1957 för att underlätta universitetets kroniska brist på utrymme som berodde på att det blev allt vanligare med en gymnasieutbildning och på att årskullarna blev allt större.

Porthan innefattade utrymmen för hela universitet från början även om rättsvetenskapen fyller det nästan helt numera. Porthan planerades för att bli en heltäckande lokal för universitetet, där det fanns föreläsningssalar, arbetsrum, matservering, gymnastiksal och teckningssal. På detta sätt kunde man måna om studenternas mentala och fysiska välfärd i samma byggnad.

Porthania är Finlands första bemärkta byggnad som är byggd av fabrikstillverkade betongelement. Den har blivit vald till registret över signifikanta finska modernistiska byggnader av den internationella byggnadsvårdsföreningen Docomomo som vakar över hotad modernism.

Bild: Mika Federley.​
Bild: Mika Federley.​

Källor:

  • Porthania, Wikipedia, länk på finska. Hämtat den 12 februari 2015.
  • T. Tuomi, Ervi, Aarne. Nationalbiografins nätpublikation (på finska). Hämtat den 12 februari 2015.
  • Docomomo, Wikipedia, länk på finska. Hämtat den 12 februari 2015.

 

Bild: Mika Federley.​
Bild: Mika Federley.​

 

Tillbaka