Tillbaka

Henrik Gabriel Porthan

Henrik Gabriel Porthan
8.11.1739, Viitasaari - 16.3.1804, Åbo

Filosofie magister 1760, Kungliga Akademien i Åbo

Docent i latinsk vältalighet 1762, bibliotekets amanuens 1764, bibliotekarie 1772–1777, biträdande professor i vältalighet och (romersk) poesi 1776 och professor 1777–1804, rektor 1786–1787 och 1798–1799, Kungliga Akademien i Åbo

Hedersutmärkelser
Sveriges Nordstjärneordens riddare 1799 och kansliråd 1802.

Bild: Wikimedia Commons
Text: Lauri Lönnström
Översättning: Nina Hänninen

Språkgranskning: Jonas Franzon

Finlands första personmonument

Landets äldsta personmonument är bronsskulpturen över Henrik Gabriel Porthan i Åbo, avtäckt den 9 september 1864.  Den av Carl Eneas Sjöstrand utformade skulpturen i brons och dess sockel i grå granit finansierades med en medborgarinsamling. Man diskuterade ivrigt var monumentet skulle placeras. En del önskade att monumentet skulle resas i landets nya huvudstad Helsingfors, men slutligen bestämdes att det skulle placeras på Porthanskvären, bredvid Gamla Stortorget i Åbo.  Avtäckningen av monumentet var en storslagen och betydelsefull händelse där man ärade en uppväckare av nationalkänslan.

Bild: WikimediaCommons.​
Bild: WikimediaCommons.​

Källor:

  • Sjöstrand, Carl Eneas: Henrik Gabriel Porthan, Ulkoveistokset, Taidekokoelma, Turun museokeskus. Hämtat den 10 februari 2015.
  • K. Tarkiainen, Porthan, Henrik Gabriel. Nationalbiografins nätpublikation (på finska). Hämtat de 10 februari 2015.
  • Suomalaisia tieteen huipulla – 100 tieteen ja teknologian saavutusta, toim. T. Markkanen, A. Tiitta, P. Havaste, Gaudeamus 2014.
Tillbaka