Tillbaka

Henrik Gabriel Porthan

Henrik Gabriel Porthan
8.11.1739, Viitasaari - 16.3.1804, Åbo

Filosofie magister 1760, Kungliga Akademien i Åbo

Docent i latinsk vältalighet 1762, bibliotekets amanuens 1764, bibliotekarie 1772–1777, biträdande professor i vältalighet och (romersk) poesi 1776 och professor 1777–1804, rektor 1786–1787 och 1798–1799, Kungliga Akademien i Åbo

Hedersutmärkelser
Sveriges Nordstjärneordens riddare 1799 och kansliråd 1802.

Bild: Wikimedia Commons
Text: Lauri Lönnström
Översättning: Nina Hänninen

Språkgranskning: Jonas Franzon

En bibliotekarie utan like

Henrik Gabriel Porthan arbetade vid kungliga Akademiens bibliotek i Åbo som amanuens år 1764 och som bibliotekarie åren 1772–1777.  Biblioteksarbetet lämpade sig bra för Porthan som var pedantisk, omsorgsfull och bildningstörstande. Han förnyade katalogiseringen och utökade bibliotekets bokinnehav; volymen fyrdubblades under Porthans tid.

Han skapade bytesförbindelser med andra bibliotek som gav biblioteket ny utländsk litteratur.  Ett exempel på detta är hans utlandsresa till Göttingens universitet i Hannover år 1779. Tack vare de bytesförbindelser han knöt där har tryckalser från tiden före Åbo brand bevarats i Göttingen ända fram till 2000-talet.

Utöver att skapa bytesförbindelser anskaffade Porthan pliktleveranser från tryckerier i Sverige till akademiens bibliotek  och även retroaktivt äldre tryck som fanns att tillgå. Bibliotekets egna dubbletter sände han till gymnasiebiblioteket i Borgå.

Han avslutade sin anställning vid biblioteket år 1777 då han blev vald till professor i vältalighet och poesi.  Men han fortsatte med att utöka och utveckla bibliotekets bokinnehav under hela sin karriär. Även till sitt hem skaffade han sig ett omfattande bibliotek. Utvecklingen av Akademiens bibliotek och införskaffandet av ny litteratur skapade en grund för vårt nutida nationalbibliotek.

Nationalbiblioteket. Foto: WikimediaCommons.​
Nationalbiblioteket. Foto: WikimediaCommons.​

Källor:

  • K. Tarkiainen, Porthan, Henrik Gabriel. Nationalbiografins nätpublikation (endast på finska). Hämtat den 10 februari 2015.
  • Suomalaisia tieteen huipulla – 100 tieteen ja teknologian saavutusta, toim. T. Markkanen, A. Tiitta, P. Havaste, Gaudeamus 2014.
Tillbaka