Tillbaka

Georg Henrik von Wright

Georg Henrik von Wright
14.6 1916, Helsingfors – 16.6 2003, Helsingfors

Filosofie kandidat (filosofi) 1937, licentiat 1941, promoverad till doktor 1953 Helsingfors universitet.
M.A. 1948, University of Cambridge.

Kansler 1969–1977, Åbo Akademi
Ledamot 1961–1986, preses 1968–1970, Finlands Akademi
Professor-at-Large, 1965–1977, Cornell University
Professor i filosofi 1948–1951, Trinity College, University of Cambridge
Tf. professor i filosofi 1946–1959, Åbo Akademi
Professor i filosofi (svenskspråkig) 1943–1961, Helsingfors universitet (utnämnd 1946).
Docent i filosofi, 1943, Helsingfors universitet.

Flera perioder som tf. professor (praktisk filosofi och teoretisk filosofi) vid Helsingfors universitet
Gästprofessurer i Cornell, Los Angeles, Pittsburgh, Karlsruhe och Leipzig.

Forskningsteman:
Filosofisk logik, värdeteori och etik, normernas filosofi, humanvetenskapernas filosofi, medvetandets filosofi, kulturfilosofi

Utgivningen av Wittgensteins postuma verk, samt forskning kring dessa.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet:
 

Pris och erkännanden
Critical European Prize 2002
Tage Danielsson-priset 1998
Selma Lagerlöfs Litteraturpris 1993
Tillägnades som den första Nordiska filosofen en volym i The Library of Living Philosophers-serien 1989
Karl Emil Tollanders pris 1987
Svenska Akademins stora pris 1986
Alexander von Humboldt-stiftelsens forskningspris 1986
Svenska Kulturfondens kulturpris 1982
Wihuris internationella pris 1976

Bild: Helsingfors universitetsmuseum
Text: Bernt Österman (Tomas Sjöblom, red.)

 

Som provokativ pessimist

Georg Henrik von Wright hade ett betydande inflytande på filosofins utveckling i Finland och det övriga Norden under 1900-talets senare hälft. Redan under 1940-talet skötte han själv vid sidan av professuren i svenskspråkig filosofi vid Helsingfors universitet tidvis tre andra finländska professurer. Även under tiden som professor i Cambridge under slutet av 1940-talet kunde han sköta två inhemska professurer under en sabbatstermin.

von Wright medverkade också som sakkunnig vid tillsättningen av otaliga professurer i Finland och Norden. Under perioden 1961–1986 var han också ledamot av Finlands Akademi, samt kansler vid Åbo Akademi 1969–1977. Han var också ordförande för Filosofiska Föreningen i Finland 1962–1973.

Internationellt var han bland annat preses för den internationella filosofiska unionen IUHPS 1963–1965 och ordförande för Institut International de Philosophie 1975–1977. Under 1976–1984 satt han också i styrelsen för organisationen Institut de la Vie.

Även om en del av den filosofiska forskning von Wright blev mest känd för kan ses som ganska specialiserad, såg han gärna filosofin som ett område med en bredare relevans – eller som han redan 1948 skrev:

”Filosofen borde vara bildningens väktare par préférance i en värld av specialister.”

Redan under sin studietid på 1930-talet skrev von Wright parallellt med sin akademiska forskning också själv essäer, recensioner och populärvetenskapliga artiklar. Han publicerade dessa på sitt modersmål svenska först i Studentbladet, och sedermera för tidskrifter som Nya Argus och Finsk Tidskrift. Han gav också ut ett antal filosofiska essäsamlingar, samt översikter som Den logiska empirismen (1943) och Logik, filosofi och språk (1957).

Genom sitt uppmärksammade ställningstagande mot Vietnamkriget i november 1968 trädde von Wright slutligen även fram som en samhällsengagerad humanist, samtidigt som hans tänkande börjar ta intryck av marxismen, Frankfurtskolan och filosofen Charles Taylor.
 

Ställningstaganden som detta i dagspolitiska frågor gjorde von Wright känd för en bredare publik. Bild: Von Wright och Wittgenstein -arkivet.​
Ställningstaganden som detta i dagspolitiska frågor gjorde von Wright känd för en bredare publik. Bild: Von Wright och Wittgenstein -arkivet.​

Utvecklingen kulminerade med utgivningen av boken Vetenskapen och förnuftet 1986. I verket lyfter von Wright fram den tekniska rationalitetens dominans i den västerländska kulturen som en ödesfråga för mänskligheten. Boken gav bland annat upphov till en för nordiska förhållanden unik debatt i Svenska Dagbladet, i vilken även ledande svenska politiker som Carl Bildt och Bengt Westerberg deltog.

I Myten om framsteget (1993) kritiserar han bland annat föreställningen om att en satsning på mera forskning tillsammans med frigörandet av marknadskrafterna till slut skall medföra en lösning på miljöproblemen och ett avlägsnande av de sociala orättvisorna. Från denna tid härstammar också hans karakterisering av sig själv som en ”provokativ pessimist”.

Georg Henrik von Wrights ställning i den finska kulturen var unik. Ett synligt uttryck för detta är att han mot slutet av sitt liv två gånger utsågs till landets ledande intellektuell i tidningen Helsingin Sanomats omröstning. Förutom i Finland, hade von Wright också en uppskattad ställning i övriga Norden. I Stockholm kunde von Wright, med ett föredrag som kritiserade den moderna framstegsoptimismen, år 1995 fylla en sal för 1300 personer i Folkets hus.

 

Tillbaka