Tillbaka

Georg Henrik von Wright

Georg Henrik von Wright
14.6 1916, Helsingfors – 16.6 2003, Helsingfors

Filosofie kandidat (filosofi) 1937, licentiat 1941, promoverad till doktor 1953 Helsingfors universitet.
M.A. 1948, University of Cambridge.

Kansler 1969–1977, Åbo Akademi
Ledamot 1961–1986, preses 1968–1970, Finlands Akademi
Professor-at-Large, 1965–1977, Cornell University
Professor i filosofi 1948–1951, Trinity College, University of Cambridge
Tf. professor i filosofi 1946–1959, Åbo Akademi
Professor i filosofi (svenskspråkig) 1943–1961, Helsingfors universitet (utnämnd 1946).
Docent i filosofi, 1943, Helsingfors universitet.

Flera perioder som tf. professor (praktisk filosofi och teoretisk filosofi) vid Helsingfors universitet
Gästprofessurer i Cornell, Los Angeles, Pittsburgh, Karlsruhe och Leipzig.

Forskningsteman:
Filosofisk logik, värdeteori och etik, normernas filosofi, humanvetenskapernas filosofi, medvetandets filosofi, kulturfilosofi

Utgivningen av Wittgensteins postuma verk, samt forskning kring dessa.

Publikationer, forskningsprojekt och annan vetenskaplig verksamhet:
 

Pris och erkännanden
Critical European Prize 2002
Tage Danielsson-priset 1998
Selma Lagerlöfs Litteraturpris 1993
Tillägnades som den första Nordiska filosofen en volym i The Library of Living Philosophers-serien 1989
Karl Emil Tollanders pris 1987
Svenska Akademins stora pris 1986
Alexander von Humboldt-stiftelsens forskningspris 1986
Svenska Kulturfondens kulturpris 1982
Wihuris internationella pris 1976

Bild: Helsingfors universitetsmuseum
Text: Bernt Österman (Tomas Sjöblom, red.)

 

Om Professor Georg Henrik von Wright på nätet

På denna video samtalar filosofieprofessorerna Frederick Stoutland och Lars Hertzberg om von Wrights sena filosofi.
https://www.youtube.com/watch?v=_SUj4MMIksY

”Uuden etsiminen vain intellektuaalisesti ei johda mihinkään”, intervju med Georg Henrik von Wright i den filosofiska tidskriften niin&näin.

Risto Vilkko skriver om Georg Henrik von Wright på den filosofiska internet-portalen filosofia.fi.

Minnesskrift över Georg Henrik von Wright av Thomas Wallgren

The Georg Henrik von Wright Online Collection i Filosofia.fi

“The Life and Work of Georg Henrik von Wright and Ludwig Wittgenstein”, ett samtal mellan Sir Anthony Kenny och Ilkka Niiniluoto år 2014:

Ett föredrag om Ludwig Wittgenstein’s  Tractatus av Georg Henrik von Wright år 2001

Den första Georg Henrik von Wright föreläsningen av Anthony Kenny

Christian Erbacher och Bernt Österman skriver om Knut Erik Tranøys fotografier av von Wright och Wittgenstein i Cambridge 1950.

Bernt Österman om filosofin i Nya Argus i tidskriftens 100-årshistorik

 

 

Tillbaka