Tillbaka

Georg August Wallin

Georg August Wallin
24.10.1811, Sund – 23.10.1852, Helsingfors

Filosofie kandidat och magister 1836, Kejserliga Alexanders-universitetet
Studier i S:t Petersburg 1840–1842 och London 1849–1850

Professor i den österländska litteraturen 1851–, Kejserliga Alexanders-universitetet
Lärare 1836–, Helsingfors privatlyceum
Extra ordinarie amanuens 1836–, Universitetets bibliotek
Docent i den österländska litteraturen 1839–1851, Kejserliga Alexanders-universitetet

Forskningsresor till Mellanöstern 1843–1849

Hedersbetygelser
Guldmedalj av Royal Geographical Society 1850
Stor silvermedalj av Société de Géographie 1850

 

Bild: Helsingfors universitetsmuseum
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Sonja Tiilikainen
Språkgranskning: Jonas Franzon

G.A. Wallins resedagbok och brev på webben

I Nationalbibliotekets digitala samlingar finns delar av G.A. Wallins brev. De har tidigare publicerats i finländska tidningar.

Georg August Wallins Reseanteckningar från Orienten åren 1843–1849. Dagbok och bref, efter resandes död utgifna af S. G. Elmgren, d.v.s. en av S. G. Elmgren redigerad och år 1864 publicerad edition av Wallins resedagbok kan hittas på Internet Archive.

G.A. Wallins brev som publicerades postumt i tidningen Ilmarinen 31.12.1855. Bild: Nationalbibliotekets digitala samlingar.​
G.A. Wallins brev som publicerades postumt i tidningen Ilmarinen 31.12.1855. Bild: Nationalbibliotekets digitala samlingar.​

 

Tillbaka