Tillbaka

Ella Kivikoski

Ella Margareta Kivikoski
25.5.1901, Tammela – 27.7.1990 Helsingfors

Filosofie kandidat (historia) 1930, magister 1932, licentiat (arkeologi) 1939, doktor 1940, Helsingfors universitet

Professor i Finlands och Nordens (fr.o.m. 1968 Skandinaviens) arkeologi 1948–1969, Helsingfors universitet
Docent i Finlands och Nordens arkeologi 1941–1948, Helsingfors universitet
Extraordinarie amanuens 1932–1933, amanuens 1933–1947, avdelningsdirektör 1947–1948, Arkeologiska kommissionens förhistoriska avdelning

Redaktionsmedlem 1954–1980, Acta Archaeologica
Redaktör 1953, 1956–1976, tidskriften Suomen Museo

Ordförande för Finska Fornminnesföreningen 1962–1968
Ledamot av Finska vetenskapsakademien 1949

Erkännanden
Hedersmedlem, Fibula ry 1969, Svenska arkeologiska samfundet 1973, Finska Fornminnesföreningen 1976
Kommendörstecknet av Finlands Vita Ros orden 1968
Kommendörstecknet av Finlands Lejons orden 1955

Uppkallat efter Kivikoski
Finska Fornminnesföreningens förtjänstmedalj 1981

Bild: Museiverket
Text: Tomas Sjöblom
Översättning: Irene Kvarnström
Språkgranskning: Jonas Franzon

Gjorde utgrävningar ända från Åland till Karelen

Ella Kivikoski avlade studentexamen vid Forssan suomalainen yhteiskoulu 1919. Det dröjde ändå flera år innan hon inledde sina universitetsstudier eftersom hon tog arbete som banktjänsteman på sin fars bank. Kivikoski började slutligen studera historia och finska och utexaminerades som filosofie kandidat från Helsingfors universitet år 1930.

Arkeologi hade börjat intressera Kivikoski alltmer. Hon fick dessutom chans att delta i Alfred Hackmans utgrävningar redan under sitt examensår. Den egentliga karriären inom arkeologi tog fart efter att Kivikoski hade avlagt sitt laudaturarbete i Finlands och Nordens arkeologi 1931. Följande år utnämndes hon till extraordinarie amanuens vid Arkeologiska kommissionen och 1947 till direktör för den förhistoriska avdelningen.

Då Kivikoski disputerade 1940 blev hon den första kvinnliga finländska doktorn i arkeologi. Hennes avhandling handlade om järnåldern på området kring Aura å. Det var just den finska järnåldern som kom att bli Kivikoskis huvudsakliga forskningsområde. Hon tillägnade sig och även vidareutvecklade professor Hackmans uppfattning om att finnarna skulle ha invandrat från Baltikum till sydvästra Finland kring början av vår tideräkning och därifrån brett ut sig och befolkat inlandet ända fram till Ladoga.

Ella Kivikoski undersöker tarandgravfält i Soukainen i Letala. Bild: Wikimedia Commons.

Allra helst utforskade Kivikoski Egentliga Finland och sin mors hembygd, Åland. Kivikoskis forskningsresor riktades ändå tidvis längre österut. Hon utförde utgrävningar på Karelska näset under slutet av 1930-talet och sommaren 1943 gjorde hon fältstudier på de områden som Finland hade erövrat öster om Ladoga.

Ella Kivikoski utnämndes till professor i Finlands och Skandinaviens arkeologi vid Helsingfors universitet 1948. Därmed blev hon också hela den filosofiska fakultetens första kvinnliga professor. Kivikoski ansåg själv att ingen i arbetsgemenskapen fäste särskild vikt vid att hon var kvinna, varken på universitetet eller vid utgrävningarna. Kivikoski lämnade sin tjänst 1969 då hon gick i pension.

Källor:

Tillbaka